Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Martin har gjennom sine 5 år på NTNU nærmest rundet Aarhønen og bidratt der det er mulig å bidra. Som mange andre naive førsteklassinger ble Martin lurt med på revyvisning med pizza med Aarhønens Kulturelle Teater. Fanget i klørne uten mulighet for å unnslippe, begynte karrieren i Aarhønen, først som tekniker og lysansvarlig for Byggrevyen 2016, “Så fjæra fyker”. Videre ble Martin valgt inn som Teknisk sjef i revystyret for Byggrevyen 2017, “Ulv, Ulv”. Samtidig med styreverv i revystyret rotet han seg inn i Bygg:Verksted-styret som økonomiansvarlig og hovedansvarlig for Vegg:kurs. Etter hvert ble han med som trommeslager i studentorchesteret Dragern.

Bitt av basillen ble han videre med i Fadderkomiteen, Dragern-styret, Aarhøne- Kroas Pikobryggeri og ivrig bidragsyter i OmKom (omstruktureringskomiteen). I OmKom var han blant annet sterkt involvert da nye statuttene skulle skrives og ryktene skal ha det til at han skrev brorparten av møtereferatene og er grunnen til at statuttene følger samme notasjon som Plan- og bygningsloven. Som medlem av fadderkomiteen laget han rebusløpet “Aarhønen Rundt”, som siden i en årrekke var fast innslag da nye Råtne Æg skulle introduseres for foreningen i løpet av fadderperioden.

Med ny struktur i linjeforeningen gikk han inn som første arrangementsansvarlig i CG, før nok et år i BV som styremedlem og ansvar for Høyttaler:kurs. Hans innsats knyttet til Badstuebygging, flere ganger turleder i VB og ikke minst mange timer med oppussing av musikkrommet til Dragern i tospann med H.H. Høyhethøyheten må heller ikke glemmes.

AKT ble aldri glemt og til sammen ble det 5 revyer som tekniker med ulike ansvarsområder knyttet til lyd, lys, rigg og film, der han i stor grad fungerte som konsulent og ekspert for senere tekniske ansvarlige i revystyrene . I forbindelse med Jubileumsrevyen til Aarhønens 105-års dag klarte han også å rote på seg det fulle ansvaret for teknikk og rigg. Med budsjett på null, bygget han scenen kvelden før forestilling med materialer lånt fra B:V og gamle scenetepper fra AKT-rommet. Lampene ble improvisert av gamle overheader han lånte fra AV-tjenesten på NTNU. Til sammen ble det et resultat over alle forventninger.

Martin var også med å opprette Teknisk Undergruppe, en undergruppe hvis hovedformål var å overta ansvaret for foreningens lydsutstyr fra AKT-styret og med det lette arbeidsmengden til teknisk ansvarlig og ta over ansvaret for utleie. To år satt han som leder før stafettpinnen ble gitt videre. Her han tok ansvar for å etablere et godt grunnlag for opplæring i foreningens utstyr så vel som gode rutiner for utleie og egen nettside. Nær 100 000 kroner skal Martin alene ha leid ut utstyr for gjennom til sammen tre år med hovedansvar. Et tall antakelig ingen andre er i nærheten av.

Til UKA19 var han økonomiansvarlig i UKEtårnkomiteen, men tok også på seg ansvar for å prosjektere deler av UKEtårnet, da denne tradisjonen skulle tas opp for første gang siden tidlig 90-tall. Økonomiansvaret tok han fullt på alvor og finansierte selv alle utgiftene knyttet til tårnet frem til sponsormidlene var på plass, tidlig året etter.

Utenfor foreningen har han også hatt styreverv i Redningsselskapet, sittet 2 år som nestleder i Gløshaugen Bryggeforum, 3 ganger ukefunk i henholdsvis Selskap, Teltgjengen og FK og jobbet som fotballdommer i Trondheims-Ørn.

Martin er også beryktet som en svært ydmyk mann, noe som reflekteres i denne selvskrevne teksten.

Tittelforklaring:

Teknisk sett har flere betydninger som kan knyttes til kandidaten. Det er ikke å legge skjul på at teknisk ansvar og teknikk har fulgt Martin gjennom tiden i Aarhønen. På den andre siden kan “teknisk sett” også brukes før en slags irettesettende eller opplysende kommentar, som kanskje særlig fra tiden i OmKom er beskrivende av Martin.

Tildelt:

2020 – Aarhønens 107-års dag