Trainee i Norsk Stein og HeidelbergCement

Arbeidsgiver: Heidelberg Cement
Stillingstittel: Trainee
Oppstart: August/september 2020
Søknadsfrist: 15.02.2020

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, veibygging og offshorekontruksjoner. Vi er lokalisert i Suldal kommune, Strand kommune, Gjesdal kommune og Larvik kommune. Vi er 265 tilsette, 21 lærlinger og 5 trainee med en årsproduksjon på ca. 16 mill. tonn. 
Se: http://www.mibau-stema.com

Har du lyst til å jobbe i Norsk Stein og HeidelbergCement AG?
Da er du velkommen til å søke stilling i vår bedrift som:

Trainee
sivilingeniør/ingeniør

Dette er stillinger som er opprettet med tanke på langsiktig rekruttering av ledere i Norsk Stein.

Aktuell bakgrunn og utdannelse er bergingeniør, bygningsingeniør, maskiningeniør, produksjonsingeniør e.l. på master- eller bachelor-nivå.

Som Trainee vil du bli kjent med hele organisasjonen.
Dette er en stilling som kan gi mulighet for fast ansettelse i Norsk Stein eller i en annen bedrift i et av verdens største selskap på byggematerialer, HeidelbergCement AG.

Norsk Steins 2-årige traineeprogram vil legge til rette for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter. For dyktige og motiverte kandidater vil programmet danne et godt grunnlag for videre utvikling.

Hvem er vi ute etter?:
Hvis beskrivelsen nedenfor passer til deg, må du ikke nøle med å søke.

 • Fullført bachelor- eller masterutdanning. Arbeidspraksis er en fordel men ikke noe krav.
 • Behersker norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig
 • Ønsker en bratt lærekurve, kommuniserer godt og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Initiativrik og ansvarlig og har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Norsk Stein videre.
 • Fleksibel i forhold til oppgaver og geografisk mobilitet

Traineeprogrammet:

 • Ha faste arbeidsoppgaver i en avdeling på Jelsa eller Tau.
 • I løpet av perioden veksles det mellom avdelinger.
 • Hvilke avdelinger og hvilke relevante oppgaver vil bli avgjort basert på bakgrunn og kvalifikasjoner av den enkelte kandidat. Aktuelle avdelinger og arbeidsoppgaver kan være:
 • Teknisk avdeling:
  • Planlegging, ledelse og oppfølging av prosjekter.
  • Rapportering.
 • Bruddavdeling:
  • Planlegging, oppfølging og optimalisering av løpende brudd-drift med sprenging, opplasting og transport.
  • Planlegge fremtidig bruddutforming.
 • Prosessavdeling (Driftsavdelingen):
  • Oppfølging og optimalisering av prosessen med knusing, sikting mht. kapasitet, kvalitet og tilgjengelig.
 • Vedlikeholdsavdeling (mekanisk vedlikehold):
  • Rapportering, planlegging, optimalisering, kritikalitetsanalyse og prosjektledelse.


Under perioden skal du bli kjent med HeidelbergCements organisasjon og delta på HCs
Trainee program i inn- og utland. Det antas at rundt en fjerdedel av arbeidstiden i en 2-
årsperiode brukes til dette.

Når og hvor søker jeg?
Vi ønsker å ansette 2 traineer hvert år. Oppstart vil være august/september 2020. Du kan
sende søknaden din til post@norsk-stein.no innen 15.02.20.

Vi ønsker mangfold blant våre tilsett og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn,
kjønn og alder.

Interesserte kan ta kontakt med:
Produksjonsdirektør avd. Jelsa, Tor Helge Hilmarsen, tlf.: 52 79 29 00 eller
Driftsleder avd. Tau, Gaute Veland, tlf.nr.: 51 74 07 00

Bedriften har gode pensjons- og forsikringsordninger og AFP ordning.

Søknad med CV sendes til:
Norsk Stein AS
v/Personalavdelinga

Jelsavegen 512,
4234 Jelsa
Eller på e-post: post@norsk-stein.no