UKEtårnet er tilbake!

Helt siden 2001 har det vært stille i byen før UKA. Selve festivalen har vært full av fest og ablegøyer, men UKEtoget har det ikke blitt sett noe til på 18 år. Derimot blir det endringer i år og UKEtoget er tilbake! Tradisjonen tro skal Samfundets interne gjenger og representanter fra linjene på NTH vandre fra Samfundet til Torget den første lørdagen i UKA. Tidligere har studentene gått med hvite tegnefrakker og studentluer med dusk, noe det trolig kommer til å bli sett litt mindre av i år.

Enhver gruppe som deltar i UKEtoget har en egen rolle. Flere lager drager, andre bærer store konstruksjoner. Akkurat her faller vi inn. Ettersom vi går Bygg- og miljøteknikk faller det naturlig at vi skal et bygg. Eller; et UKEtårn.

 

Her er en enkel skisse av UKEtårnet 2019 med størrelse 1-til-1.

Det ble stilt tre klare krav til tårnet:

  1. Det skulle kunne demonteres og bæres.
  2. Det skulle kunne monteres raskt.
  3. Det skulle utføres på en slik måte at formannen på Samfundet skulle kunne stå i toppen av tårnet og nå høyere enn statuen av Olav Tryggvason.

I tillegg til disse kravene skulle konstruksjonen kunne bære sin egen vekt samt vekten av én person.

 

Avbildet er UKEtårnet fra 1961. Foto: Klaus Forbregd

Det har i mange år blitt reist enorme tårn, hvorav HMS ikke har vært i fokus. Dette gjenspeiler seg i UKEtårnet som ble reist i 1961. Selve stillaset utfylte kravet om høyde da det raget høyt over Olav Tryggvason, men stødig kan det ikke ha vært. Det kan virke som at det kun var noen tau/vaiere som holdt konstruksjonen oppe. Det er ikke veldig rart at politi og brannvesen etter hvert satte en stoppet for arrangementet.

Det siste UKEtårnet H.M. Aarhønen har presentert var for UKEtoget i 1993. Da var det ingen ringere enn vår Regent, ”H.H. Høy Gang”, Arild Holm Clausen som designet tårnet! I et utdrag fra ”H.M. Aarhønen: De Første 100 år” beskrives tårnet slik: ”Tårnet, som besto av aluminium donert av Hydro, skulle bygges av profiler som var kuttet i alle tenkelige vinker og føyd samen ved hjelp av en god del sveiseoperasjoner. Konstruksjonen ble montert i laboratoriet til Institutt for Konstruksjonsteknikk i løpet av to-tre kvelder. Etter hvert som arbeidet gikk fremover, ble det klart at de var nødt til å bruke mobilkran for å reise det på Torget, og at det derfor var uaktuelt å gjennomføre den tradisjonsrike monteringen i kjølvannet av UKEtoget. Tårnet ble fraktet ned og montert i løpet av 6-7 timer onsdagen rett før UKA startet. Clausen forteller at aluminiumstårnet fra 1993 ble resirkulert i 1995. Etter det var det ingen som våget å utfordre Tryggvason igjen.” Rettelse: ”Etter det var det ingen som våget å utfordre Tryggvason igjen, før i år.”

 

UKEtårnet avbildet i tidlig byggefase.

UKEtårnet er som kjent tilbake! Trekonstruksjonen blir i år reist av leder for UKEtårnkomiteen Einar Sagerud, og med seg på lasset har han Martin Berg, Dyveke Belsnes, Marius Thorsen, Mathias Nesse, Michael Kleiven og Vegard Skagseth. Med stor hjelp for vår hovedsponsor COWI har disse stått på i lengre tid for å designe, planlegge og ikke minst bygge UKEtårnet. At dette blir til ren glede for enhver byggstudent trenger vi ikke legge skjul på. Gå med oss i UKEtoget og opplev en begivenhet som ikke har funnet sted på 24 år. 5. oktober blir som bursdag, 17. mai, juleaften og nyttårsaften i en og samme dag!