Utleie av Aarhønekroa

 

Høsten 2015 ble det lagt ned enorm innsats av byggstudenter under oppussingen av Aarhønekroa. Den nye utgaven av Kroa en ny og luftig løsning med flyttbare bord og krakker. Hvis ønskelig kan disse danne et langbord som inviterer til fest sammen med de nye og komfortable sofaene. I motsatt ende av lokalet sørger Byggmester Bob for å holde dansegulvet varmt og sammen med det man måtte ønske av lyd og lys er den rette rammen for taktfast bevegelse skapt.

Forespørsel om leie

For forespørsel om leie, send epost til krosjef@aarhonen.no

Søknad må inneholde følgende:

  • Hvem skal leie Kroa?
  • Dato for leie?
  • Klokkeslett (fra – til)
  • Hva som skal foregå
  • Er det ønske om at Krogjengen skal stille med bar?
  • Skal Kroa eller leietaker selv søke skjenkebevilling?

Om arrangementet involverer alkohol må det alltid fremlegges skjenkebevilling. Dette må søkes om senest 2 uker før arrangementets dato.

Priser

Leie av Aarhønekroa: 1000,- for eksterne/200,- for interne.

Dette er prisen for bruk av lokalet, samt eventuelt av papir og annet engangsutstyr som blir brukt.

Skjenkebevillinggebyr: 330 kr

Ved skjenkebevilling medfører det et gebyr på 330,- som leietaker må være forberedt på å betale. Søknaden kan man lage her