VandrendeBjelke – Styret 2018-2019


Olav Guddal

Olav Guddal

Leder

Olav går i 1. klasse på bygg. Han er leder av VandrendeBjelke og har ansvar for å være kontaktperson utad til H.M. Aarhønen og lede VB-styret. Han ble valgt inn som leder på generalforsamlingen til VandrendeBjelke våren 2018. Alle medlemmene av styret sitter i ett år.

Mail: olavgu@stud.ntnu.no

Ingrid Gisnås

Ingrid Gisnås

Nestleder/Økonomiansvarlig

Ingrid går i 2. klasse. Hun bistår lederen der hun trenger hjelp og sørger for at økonomien til VandrendeBjelke er i orden. Hun har også ansvaret for kontroll av turregnskap og utbetaling av støtte til turene.

Mail: ingridgi@stud.ntnu.no

Kimmi Tran

Kimmi Tran

Blæsteansvarlig

Kimmi går i 1. klasse. Som blæstesjef er hennes oppgave å sørge for blæsting av alle turer gjennom semesteret, samt andre arrangementer VandrendeBjelke måtte ha. Hun har også ansvaret for VandrendeBjelke sin Facebookside og Instagram konto.

Mail: kimmitt@stud.ntnu.no

Ola Fjelltun Stensvand

Ola Fjelltun Stensvand

Utstyrsansvarlig

Ola går i 2. klasse. Som utstyrsansvarlig har han ansvaret for å forvalte, vedlikeholde og låne ut turutstyret til VandrendeBjelke. Ta kontakt om du ønsker å låne turutstyr!

Mail: olafste@stud.ntnu.no

Jarl Honningsvåg Erlien

Jarl Honningsvåg Erlien

Webansvarlig

Jarl går i 3. klasse. Som webansvarlig sørger han for å vedlikeholde og oppdatere nettsiden til VandrendeBjelke. Han er også referent på alle møter og jobber med bilder fra de ulike turene.

Mail: jarlhe@stud.ntnu.no