VandrendeBjelke – Styret 2017-2018


Marta Røer Falch

Marta Røer Falch

Leder

Marta går i 3. klasse på bygg. Hun ble valgt inn som leder av VandrendeBjelke våren 2017. Alle medlemmene av styret sitter i ett år.

Mail: mcfalch@stud.ntnu.no

Ingrid Sølverud Larsen

Ingrid Sølverud Larsen

Nestleder/Økonomiansvarlig

Ingrid går i 3. klasse. Hun bistår lederen der hun trenger hjelp og sørger for at økonomien til VandrendeBjelke er i orden. Hun har også ansvaret for kontroll av turregnskap og utbetaling av støtte til turene.

Hilde Iden Nedland

Hilde Iden Nedland

Blæsteansvarlig

Hilde går i 2. klasse. Som blæstesjef er hennes oppgave å sørge for blæsting av alle turer gjennom semesteret, samt andre arrangementer VandrendeBjelke måtte ha.

Ingrid Gisnås

Ingrid Gisnås

Utstyrsansvarlig

Ingrid går i 2. klasse. Som utstyrsansvarlig har hun ansvaret for å forvalte, vedlikeholde og låne ut turutstyret til VandrendeBjelke. Ta kontakt om du ønsker å låne turutstyr!

Einar Sagerud

Einar Sagerud

Webansvarlig

Einar går i 3. klasse. Som webansvarlig sørger han for å vedlikeholde og oppdatere nettsiden til VandrendeBjelke. Han er også referent på alle møter og jobber med bilder fra de ulike turene.