Builder AS søker gründer-spire/COO

Mulighet for å kombinere studier med en spennende gründermulighet.

Vi søker etter en gründer/COO som skal være med å utvikle og videreføre start-up selskapet Builder AS. Selskapet er et proptech selskap som er helt i startfasen, selskapet har fått meget gode tilbakemeldinger fra markedet. Selskapet er i prosess med å lage en MVP og skal nå inn i en spennende markedsavklaringsfase.

Nå leter vi etter en person med gründer-ambisjoner, som kan tenke seg å komme tidlig inn i en startup og prege selskapets utvikling. Builder er i en tidligfase og det er mange kommende arbeidsoppgaver. Dette vil være en unik mulighet for rett person til å ta rollen som gründer og utvikle seg innen gründervirksomhet, salg, markedsføring og skalering av selskapet.

Arbeidsomfanget er i første omgang strukturert som en deltidsstilling, men kan også være en fulltidsstilling for rett kandidat. Rollen vil være meget forenlig med studier/fag og oppgaver innen entreprenørskap eller lignende. Dette er med andre ord en unik mulighet for rett person til å komme inn i tidligfase og kunne bidra til oppbygging av selskapet. Her blir du første person inn i selskapet som gründer og vil ha store muligheter til å sette ditt preg på selskapet.

Arbeidsoppgaver:
• Til enhver tid være Builder AS ansikt utad
• Fungere som COO i selskapet
• Videreutvikle forretningsmodellen/oppdatere Business Model Canvas
• Definere verdiforslaget til Builder AS
• Følge opp Axaz i utarbeidelse av minimumsløsning (MVP)
• Bistå med fullskala plattform
• Validere ide ovenfor kundene
• Dra selskapet gjennom markedsavklaringsfasen
• Etablere profil i sosiale media og legge ut relevante saker
• Ta hånd om etablering av hjemmeside
• Lage nye og oppdaterte presentasjoner/pitch for potensielle brukere og investorer
• Skrive og sende inn søknad til potensielle finansieringskilder
• Søke om opptak på relevante programmer dersom dette er formålstjenlig
• Gjennomføre 4 markedsstunt
• Presentere Builder i proptech miljøene og skape relasjoner for selskapet
• Bistå med å etablere et advisory-board
• Planlegging og budsjettering

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse med gode resultater/Student på høyere utdannelse
• Evner å jobbe selvstendig og kunne ta beslutninger
• Meget gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende egenskaper
• Utpreget gründerånd
• Resultatorientert og målrettet
• Løsningsorientert med fokus på kundens behov
• Høy gjennomføringsevne med fokus på kvalitet i arbeidet
• Analytisk og metodisk
• Entusiastisk
• Drive og stamina
• Gode skrive -og kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som genuint er interessert i være med på å prege et nystartet selskap og ønsker å ta gründerrollen. Du tar eierskap til arbeidsoppgavene, jobber strukturert og har gjennomføringsevne.

Hva kan du forvente av Builder AS?
• En sentral posisjon i et ambisiøst, innovativt og spennende selskap
• Mange muligheter
• Krevende og relevante utfordringer fra første dag
• En bratt læringskurve profesjonelt og personlig
• Eierandel i selskapet

For overnevnte arbeidsoppgaver mottar kandidaten en betydelig eierandel i selskapet. Dersom det viser seg at Builder AS etter endt markedsavklaringsfase er gjennomførbart og skalerbart, skal personen få normal avlønning som er oppnåelig i tilsvarende start-ups. Vilkår diskuteres nærmere mellom partene basert på kandidatens utdannelse, erfaring osv.

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon ta kontakt med Joachim Flaten på tlf. 99603992 eller joachim@ava.no.

Søknad sendes til joachim@ava.no.
Vi er fleksible i forhold til arbeidssted.
Frist for søknad er 30.juni 2022 kl.18.00.
Stillingen rapporterer til idehaver/Styreformann

Om Builder AS:
Bygg- og anleggsbransjen er i dag preget av høy grad av innleie. Prosessen knyttet til inn/utleie er manuell, tidkrevende og uoversiktlig. Regjeringen har nylig i sitt høringsnotat (190122) fra departementet signalisert sterke ønsker om å begrense innleieaktivitetene og har foreslått forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og i gamle Vestfold. I tillegg ønsker departementet en klar generell innramming i bruk av bemanningsbyråer. Dette vil plausibelt øke presset på at bedrifter ansetter flere ressurser selv, og at de deretter ønsker å leie disse ut ved ledig kapasitet. Det finnes i dag ingen gode plattformer for inn/utleie av ressurser mellom produksjonsbedrifter i byggebransjen.

Builder AS skal være den mest effektive løsningen for ressursutveksling i bygg- og anleggsbransjen.

Plattformen kobler bedrifter som har ledig kapasitet hos sine ansatte, med bedrifter som har behov for avlastning i et av sine byggeprosjekter. Hver av partene logger inn i tjenesten og definerer kravene (fagområde, kvalifikasjon, sted, timelønn og tidspunkt). Builder AS matcher så de ledige ressursene i plattformen med kriteriene til oppdragsgiver. Tilgjengelighetskalenderen gjør det enkelt å planlegge kommende prosesser på byggeplass.

En rating-funksjon etter endt arbeid ivaretar at begge parter har incentiv for å blant annet å ivareta Sikkerhet, Arbeidsmiljø og Seriøsitet for innleid ressurs, og hvorav innleid ressurs blir målt (ratet) på Profesjonalitet, Effektivitet og Kvalitet. Rating-funksjonen skal fungere som et skjerpende tiltak for begge parter og forbedre seriøsiteten i bransjen.