Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Håvard sitt aller første verv på Bygg, var som tillitsvalgt for 1. klasse. I tillegg til dette prøvde han å bli med i Krogjengen, det klarte han ikke. Så bestemte han seg for å prøve seg i Redactionen. I ettertid kan man takke høyere makter for at Krogjengen dreit seg ut. For Håvard har nemlig en fartstid i Redctionen de fleste bare kan drømme om. Det tok ikke mer enn et halvt år før Håvard ble med i HS som Redacteur. I tillegg til dette var han innom både Nettgjengen og Blæstegjengen. Han har altså vært med i alle de tre undergrenene som senere har blitt Redactionen, en gjeng han fremdeles er med i. Ikke bare har han opparbeidet seg en legendestatus i Redactionen, men han har også sittet som studentrepresentant for Fondstyret i to år. Pensjonisttilværelsen endte med kaffedrikking på Høna og verv i Grå Fjær. 

Tittelforklaring:

Som Redacteur satt Håvard rekord i antall utgitte utgaver av Spikers Kårner i løpet av ett år, da det ble laget åtte utgaver. I tillegg til mange utgaver var disse vesentlig tjukkere enn dagens utgaver, som førte med seg en ørliten budsjettoverskridelse. De mange og tjukke utgavene av Spikers Kårner er bakgrunnen til høyhetsnavnet H.H. Blekka.

Tildelt:

2019 – Hennes Majestets 106. fødselsdag