Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Haakon var ein av grunnleggjarane av Aarhønen og blei utnevnt til minister for H.M. regjering i 1913. Etter bortgonen av Aarhønens opprinnelege Regent, Georg F. H. Johnson i 1928, blei Haakon valgt til Regent, ein stilling han satt i til 1966. Haakon er den lengstsittande Regenten i Aarhønen og er den einaste som har oppnådd fire greiner av smertens leie. I 1922 etablerte han ingeniør- og entreprenørfirmaet H. Eeg-Henriksen, som er mest kjent for transporten av granittblokka til monolitten. Han var også president i Den Norske Ingeniørforening (nå Tekna) frå 1948 til 1952, og blei utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden grunna hans innsats som leiar av Forsvarets Anleggsdirektorat.  

Tittelforklaring:

Haakons tittel er eit spel på etternamnet hans og posisjonen som Aarhønens regent, ein stilling han hadde gjennom nesten 50 år.

Tildelt:

1953 – Hennes Majestets 40. fødselsdag

? – Hennes Majestets ?. fødselsdag

1959 – Hennes Majestets 46. fødselsdag

1963 – Hennes Majestets 50. fødselsdag