Utleiebetingelser

1. Kunden står for alle kostnader knyttet til rigging og frakt av utstyret.

2. Utleie kan ikke gjøres til personer under 18 år. 

3. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. 

4. Leiebeløpet betales innen tre uke etter mottatt faktura.

5. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utleid utstyr skal returneres i samme tilstand som det ble utlevert, rengjort og med kveilede kabler.

6. Leietaker er eneansvarlig for all skade/mangel som oppstår på utstyret og skal erstatte dette med tilsvarende produkt dersom skade/mangel oppstår