Sommerjobb hos Miljøpakken, Trondheim kommune

Arbeidsgiver: Trondheim Kommune
Arbeidssted: Trondheim
Stillingstittel: Sommerjobb ingeniør 
Antall stillinger: 3
Arbeidsperiode: 15.06.2020 – 15.08.2020
Søknadsfrist: 30.03.2020

Miljøpakken har for perioden 15. juni 2020 – 15. august 2020 ledig tre sommerjobber i 100 prosent stilling for ingeniørstudenter som vil jobbe for en bedre, grønnere og enklere by å bo og bevege seg i.

Miljøpakken planlegger og bygger nye løsninger for kollektiv, sykkel og gående. Vår oppgave er å endre folks reisevaner og begrense biltrafikk i Trondheimsområdet.

Oppgaver vil være å kartlegge dagens forhold og analysere muligheter for tiltak og utrede nye ideer for løsninger på kort og lengre sikt. Bedre sykkelparkering ved barnehager er høyaktuelt i år. Arbeid “i felt” vil være en viktig del av arbeids-hverdagen din, samt foreslå og skissere løsninger på kart og delta aktivt med andre ansatte og samarbeidspartnere.

Vår oppgave er å endre folks reisevaner og begrense biltrafikk i Trondheimsområdet. Sjekk https://miljopakken.no/

Arbeidsoppgaver:

  • Oppgaver vil være å kartlegge dagens forhold og analysere muligheter for tiltak og utrede nye ideer for løsninger på kort og lengre sikt.
  • Arbeid “i felt” vil være en viktig del av arbeids-hverdagen din, samt foreslå og skissere løsninger på kart og delta aktivt med andre ansatte og samarbeidspartnere. 
  • Bistand med prosjektarbeid.  
  • Bistå prosjektleder med å utarbeide reguleringsplaner, kvalitetssikring.
  • Diverse forefallende oppgaver.
Kvalifikasjoner:
  • Søkere må være i gang med relevant utdanning på master-nivå innenfor by-, veg-  eller samfunnsplanlegging.
Personlige egenskaper:
  • Evne å jobbe selvstendig.
Vi tilbyr:
  • En sommerjobb med mening, faglig utbytte og relevante problemstillinger.
  • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktperson: 
Richard Liodden Sanders
Fagansvarlig
93058954

SØK HER