[Stillingsannonse] Deltidsjobb i Schibsted Norge

Ønsker du en attraktiv og fleksibel deltidsjobb ved siden av studiene? Vi ser etter studenter med god skriftlig formidlingsevne og interesse for bygg og oppussing

Dette er den perfekte deltidsjobben for deg som er arkitekt- eller ingeniørstudent, med stor fleksibilitet og gode muligheter for å tilpasse både arbeidstid, arbeidssted og arbeidsmengde etter eget ønske.

Schibsted Norge SMB satser tungt på kvalitetsinnhold og skal bli ledende på faginnhold innen bolig og oppussing i private hjem. Vi ser nå etter arkitekt- eller ingeniørstudenter som kan hjelpe oss med å skrive fagartikler og veiledere for tjenestene Mittanbud, PROSJEKT+, Varmepumpe123.no – og kommende MinBolig.no.

Jobben kan minne litt om studiehverdagen, der man skal bruke eksterne kilder til å skape forståelse for, og kunnskap om et tema, for deretter å formidle dette videre gjennom enkel og forståelig tekst. Temaene det skal skrives om vil variere, men felles for alle er at de omhandler bygge- og oppussingsprosjekter i private hjem.

Vi er ganske åpne for hva slags bakgrunn du har, men vi tror det er en fordel om du er arkitekt- eller ingeniørstudent, og har interesse for og kunnskap om bygg og oppussing i private hjem. Du må ha god formidlingsevne, og klare å forenkle komplekse temaer gjennom tekst. I og med at vi sitter i Oslo og all kommunikasjon vil foregå digitalt, tror vi også det er viktig at du har høy gjennomføringskraft og evner å jobbe selvstendig.

I utgangspunktet ser vi for oss en arbeidstid på 10 timer i uken, der du på hvert tema vil få tydelige tidsfrister å forholde deg til. Hvordan du velger å disponere tiden, er helt opp til deg selv, så lenge du leverer til avtalt tid. Det vil være mulighet for å jobbe både mer og mindre enn 10 timer i uken – avhengig av behov, kapasitet og studiehverdagen din. Her finner vi frem til en løsning som passer best for deg.

Vi har store ambisjoner for innholdsproduksjon i 2022, og denne rollen blir viktig for å kunne levere på disse målene.

Er du interessert i denne svært fleksible og spennende deltidsjobben? Send oss et søknadsbrev og en eventuell CV til martin.grevstad@schibsted.com. Søknader vurderes fortløpende. Har du andre spørsmål om stillingen kan du også kontakte Martin.

Om arbeidsgiveren
Schibsted Norge SMB er en del av Schibsted Norge og hjelper hundretusenvis av brukere

hvert år til å få utført jobber gjennom tjenestene Mittanbud og PROSJEKT+. I tillegg har Schibsted Norge SMB per dags dato tjenestene Meglersiden.no, Varmepumpe123, Servicefinder i Sverige og Schibsted Lokal. Schibsted Norge SMB er et selskap i sterk vekst og flere nye tjenester rettet mot SMB-bedrifter og forbrukere er under planlegging.

Schibsted-konsernet er et av Nordens største mediekonsern med over 7700 ansatte i 27 ulike land. I Norge eier Schibsted også selskaper som Aftenposten, VG og Finn.no.

Søk her: Send til martin.grevstad@schibsted.com.