[Stillingsannonse] Sommerjobb i Salmon evolution

Bakgrunn

FN estimerer at verdens befolkning vil øke med 29% frem til 2050. Dette medfører at verdens proteinbehov vil doble seg fra 202 millioner til 404 milllioner tonn. Samtidig står verdens matproduksjon i dag for om lag en tredel av dagens globale klimautslipp. En økning i matproduksjonen reiser derfor utfordringer knyttet til klima.

Lakseoppdrett er verdens mest bærekraftige proteinproduksjon og en viktig del av løsning i å forsyne verden med bærekraftig mat. Forsyningen av denne proteinkilden kommer hovedsaklig fra akvakultur og konvensjonell oppdrett. 

Vekst i konvensjonell oppdrett har stagnert, dette på grunn av økte ESG utfordringer i næringen. Dette betyr at dersom man skal kunne imøtekomme den økende etterspørselen i markedet er man avhengig av nye produksjonsmetoder. Vi i Salmon Evolution utvider havets potensial ved å ta med oss de beste forutsetningene havet har å tilby, til å oppdrette laks på land. Dette anser vi som et nødvendig supplement til næringen i dag. 

Salmon Evolution – extending the ocean potential

Vi er i en ekspansiv vekstfase med påbegynte prosjekter i Norge og Sør-Korea. Vi er en ledende aktør innenfor landbasert oppdrett av laks, og alle våre initativ er fullfinansierte. Vi går inn i en spennende fase med produksjonsstart mot slutten av Q1 2022, når vi setter inn den første smolten på Indre Harøy. Dette vil være en av mange milepæler fremover, ettersom vi har store ambisjoner og konkrete planer om å ha en total produksjonskapasitet på 70.000 tonn innen 2030. Dette tilsvarer ca. 290 millioner måltider i året.  

For å kunne levere på våre ambisjoner er vi avhengig av å få på plass de riktige ressursene. Salmon Evolution består i dag av tverrfaglige ressurser med spisskompetanse innenfor biologi, fiskehelse, akvakultur, elektro & automasjon, bygg og miljø, prosjekt, marked, finans, ledelse og organisasjon. 

Nå skal vi få på plass morgendagens nøkkelressurser og inviterer studenter fra de ovennevnte fagområdene til et praktikantprogram sommeren 2022. Vi tar i mot opp til 4 praktikanter, med ulike bakgrunner for å stimulere til et tverrfaglig miljø. Programperioden vil være fra 20.06 til 12.08 og arbeidssted vil være Molde/Elnesvågen. Vi tilrettelegger med bolig for hele programperioden. Vi ber om at vitnemål og karakterutskrift legges ved i søknaden innen søknadsfristen 28.02.22. 

Vi søker studenter fra følgende fagområder

 • Biologi og akvakultur
 • Fiskehelse/veterinær
 • Kjemi og prosess
 • Fysikk og matematikk
 • Elektro og automasjon
 • Bygg og miljø
 • Økonomi og administrasjon
 • Finans 
 • Salg og markedsføring 
 • Organisasjon og ledelse

Fokusområder i programmet

 • Deltagelse i aktuelle aktiviteter innenfor sitt fagområde
 • Tverrfaglig samarbeid med fokus på å løse konkrete problemstillinger for selskapet
 • Utarbeide rapport og presentere resultater for ledelsen
 • Danne underlag for prosjekt- og masteroppgave i etterkant av programmet

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Fullført bachelor og påbegynt mastergrad innenfor relevante fagområder
 • Initiativrik og en egen evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger på tvers av fagområder
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk og systematisk
 • Selvstendig 
 • Nysgjerrig og læringsvillig
 • Faglig dedikert 

Om oss

Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko. 

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se https://salmonevolution.no