[Stillingsannonse]

Interessert i sommerjobb innen bygg- og vassdrag? Søk stilling Tafjord Kraftproduksjon AS Energikonsernet TAFJORD består av morselskapet Tafjord Kraft AS og de tre datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS

Les mer >>

[Stillingsannonse] Sommerjobb hos Backe

Arbeidsoppgaver Som sommerstudent hos oss får du omsatt teori til praksis, kjennskap til byggebransjen, varierte arbeidsoppgaver og innsikt i hvordan det er å jobbe i et byggeprosjekt, selvfølgelig med tett oppfølging

Les mer >>

[Annonse] Forskerlinje

Forskerlinjen ved studieprogram for bygg- og miljøteknikk og IV er et tilbud til deg som er nysgjerrig og interessert i forskning og ønsker å bruke mer tid på å dyrke

Les mer >>

[Stillingsannonse] Sommerjobb hos Implenia

Mulighet til å prøve deg på betongarbeid/tunnelarbeid  Planlegging av drift og produksjonsledelse  Kalkulasjon  Kontrakt  Følge opp underentreprenører  Kvalitet og HMS  BIM  Geodesi/Stikning   Arbeidsoppgavene varierer fra hvilket prosjekt du kommer til

Les mer >>

[Stillingsannonse] Fast jobb hos Multiconsult

Fremdriftsplanlegging, -styring og -rapportering Bruk og utvikling av gjennomføringsmodeller for prosjektering Kontrakts- og endringsstyring Bidrag inn i pågående utviklingsoppgaver innen styring og ledelse Usikkerhets- og risikostyring Prosjektøkonomi Organisasjons- og bemanningsplanlegging

Les mer >>