Velkommen til H. M. Aarhønens nye nettsider!

Hei, og velkommen til H. M. Aarhønen sine nye nettsider! Etter om lag et år arbeid kan vi nå endelig lansere og vise frem det nettgjengen og jeg har jobbet med det siste året. Siden ble prøvetestet i høst ved at nye første- og fjerdeklassinger fikk opprettet bruker her og det har ikke vært altfor store problemer. Det er fortsatt en del info/bilder som mangler rundt omkring, men dette skal komme på plass i løpet av semesteret.

Hvorfor trengs det en ny nettside tenker du kanskje nå? Det er det flere grunner til, men hovedtanken er at vi ønsker en nettside med informasjon lettere tilgjengelig enn det har vært tidligere, samtidig som det er lagt til rette for at nettsiden skal bli flittigere brukt av studentene på bygg. En av de største forbedringene ved ny nettside er at man (hvis alt går etter planen) slipper å logge inn to ganger for å melde seg på bedriftspresentasjoner!

Dere vil gradvis få tilgang til den nye nettsiden. Dere vil få tilgang i følgende rekkefølge:

– 5. klasse: mandag 15. januar
– 4. klasse: tirsdag 16. januar
– 3. klasse: onsdag 17. januar
– 2. klasse: torsdag 18. januar

Alle er nødt til å lage seg en ny bruker. Jeg oppfordrer alle til å lage bruker så fort som mulig! Lager du bruker fem minutter før en påmelding til bedriftspresentasjon er det stor sannsynlighet for at brukeren ikke blir godkjent fort nok til at du rekker påmeldingen.

Har du noen tilbakemeldinger om den nye nettsiden, enten det er ris eller ros, send det gjerne til nettmester@aarhonen.no. Vil du være med å utvikle nettsiden videre? Søk Redactionen da vel!

Med vennlig hilsen

Anders Ugland Engen, Nettmester