Bygg:Verksted

Velkommen til Bygg:Verksted

Praktisk opplæring av byggstudenter

Bygg:Verksted er et sosialt samlingspunkt for alle klassetrinn ved Bygg- og Miljøteknikk og resten av NTNU forøvrig. Vi består av en gruppe engasjerte studenter som ønsker å tilby studenter noe lærerikt og praktisk ved siden av studiene.

Vårt hovedfokus er å arrangere kurs, ikke nødvendigvis relatert til bygg og anlegg, men praktiske kurs som er lærerike og artige. Som student er det viktig å koble av fra alt det teoretiske, og det er det vi i Bygg:Verksted er her for. Man kan lese mer om våre kurs under headeren «Kurs». Vår virksomhet består også av utlån av verktøy til studenter og vi har tilholdssted i kjelleren på materialteknisk.