Hennes Majestet Aarhønen – Bygningslinjens forening er en linjeforening for og av studenter ved masterstudiet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Aarhønens hovedidé er at man ved dyrking av kameratskap skal motarbeide fagidioti og bidra til berikelse av studentlivet. Aarhønen skal gjennom sin virksomhet sørge for at byggstudentene utvikler seg sosialt så vel som faglig i løpet av årene ved NTNU. Foreningen arrangerer faglige og sosiale arrangementer for byggstudentene.

Krøniken

Det var fredag 31. januar 1913 det hændte. Professor Gunstensen forelæste om træghetsmomenter. Vi skrev så svetten silte, man hørte kun pennens kradsen og proffens rolige avmålte diktat.

Ute var der snetykke og mørkt. I forelæsningstimen 1015-1100, aud. 2 vest for hovedinngangen (nåværende aud. H1, red.anm.) var det derfor fuldt opplyst.

Da – just som proffen fæstet tegnet “Ixy” på tavlen – kom Hendes Majestæt til sit folk. Lik et tordenskrall knuste vinduene – dobbelte vinduer – og Hendes Majestæt svævet met sine siste kræfter en gang rundt rummet – velsignede sit folk, før Hun sank ned i et hjørne av salen. Alle penner standset, -selv proffens krittstykke vaklet et øyeblikk – og man hørte kun Hennes Majestæts brutte aandedrag, samt lyden av glasbiter, som singlet ned over kyll-ing. Aaens skaldede hode. 

 

Fortryllelsen blev brutt av den vældige kriger pr. ltnt. Aasmund Tjønn, som resolutt tok Hendes Majestæt op, bar Hende ut paa trappen og slo Hendes hode 3 ganger mot den østlige vangesten utenfor hovedinngangen. Imidlertid fortsatte proffen med “Ixy=Ficil” som om intet var hændt.

Efter forelæsningen blev der besluttet aa bevare Hendes Majestæt Aarhønens legeme ved utstopping. Kyll-ing.Tor Eika fik de jordiske levninger med hjem til sin vert – Præparandt Direks ved Videnskapsselskapet – og aat Hendes Majestæts legeme til aftens. Denne ære delte han forøvrig efter eget utsagn med Berdal, Tjønn og Halvor Eika.

Slik forteller kyll-ing., senere REGENT Georg H. Johnson, om Hendes Majestæt Aarhønens “fødsel” og foreningens tilblivelse.

H.M. Aarhønens farger

  H.M. Aarhønen har tre offisielle farger:

  • Grønt (#006600)

  • Hvitt (#FFFFFF)

  • Lilla (#653366)

H.M. Aarhønens statutter