Bedriftspresentasjoner

Covid-19:

Denne høsten blir litt annerledes enn vi hadde sett for oss. NTNU sine retningslinjer (per. 28.08.20) tilsier at det ikke er lov med noen arrangementer eller stands på campus i august eller september. Hvordan det blir i oktober vet vi enda ikke.

Per dags dato prøver vi å komme opp med alternativer til fysiske bedriftspresentasjoner på campus. Dette kan f.eks. være webinarer eller bedriftspresentasjoner i andre lokaler som tillater 2 m avstand mellom hver enkelt. Hvordan vi løser dette avtales direkte med hver enkelt bedrift. Bedriftespresentasjoner som omgjøres til webinarer koster det samme som en normal bedriftspresentasjon (<80 pers), dvs. 15 000 kr + mva.

Avbestillingsgebyret utgår dersom bedriftspresentasjonen avlyses grunnet Covid-19, se avbestillingsgebyr.

Generelt:

Industrikontakten arrangerer hvert semester bedriftspresentasjoner for studentene på Bygg- og miljøteknikk. De er meget populære og kan samle opp mot 250 studenter. Møtene består som oftest av en presentasjon av bedriften (max. 45 min) og påfølgende bevertning. Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for bedrifter til å profilere seg og få kontakt med studentene.

Tradisjonen tro blir det etter bevertningen arrangert Aarhønebingo (gjelder ikke ved restaurantbesøk). Her blir det loddet ut diverse premier. Bedriften er også velkommen til å stille med premiebidrag, gjerne med firmalogo. Inntektene går til Ekskursjonskomiteen. Avgiften for Aarhønebingo er på 2 500 kr + mva.

Arrangementsavgift til Industrikontakten er avhengig av hvor mange deltagere dere ønsker:

Bedriftspresentasjon < 80 pers:                 15 000 kr + mva.

Bedriftspresentasjon 80 – 180 pers:          17 500 kr + mva. 

Bedriftspresentasjon > 180 pers:               20 000 kr + mva. 

Minibedriftspresentasjon < 20 pers:            7 500 kr + mva.

Bedriftspresentasjon i deres lokaler:         15 000 kr + mva.

Kostnader ved bespisning og eventuell transport kommer i tillegg.

Stand for bedrifter

Industrikontakten booker stand på Lerkendalsbygget, samt sørger for kaffe og rigging. Vi kan sende en invitasjon til byggstudenter og informere om når og hvor dere står på stand. Vi tar en avgift på 5 000 kr + mva. for dette tilbudet hvis dere kun ønsker stand, og 3 000 kr + mva. hvis dere ønsker stand i kombinasjon med bedriftspresentasjon.

Annonsering

Industrikontakten kan distribuere informasjon til studentene ved Bygg- og miljøteknikk. Dette kan være stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle prosjektoppgaver/masteroppgaver og lignende. Vi sender ut mail til studentene, annonserer på våre nettsider og henger opp i papirform på Industrikontakten sine tavler ved studentenes arbeidsarealer på Lerkendalsbygget. Vi tar en avgift på 1 000 kr + mva. for hver annonsering som sendes ut.

Andre arrangement

Hvis dere ønsker å invitere studentene på byggeplassbesøk tar vi en avgift på 7 500 kr + mva. for dette.

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å arrangere andre typer arrangementer enn nevnt tidligere.

Kostnadsinformasjon ved bedriftspresentasjon

Sosialt samvær etter bedriftspresentasjoner kan avholdes i SiT sine kantiner på Gløshaugen eller på en av byens restauranter.

Avbestillingsgebyr:
– avbestilling innen 6 uker før presentasjonen: null gebyr.
– avbestilling mindre enn 6 uker før presentasjonen: 5 000 kr.
– avbestilling mindre enn to uker før presentasjonen: 15 000 kr.
(tilleggsgebyr fra leverandør av servering kan forekomme)

OBS! Avbestilling grunnet Covid-19 vil ikke bli belastet med gebyr fra Industrikontakten. Eventuelle gebyrer fra andre (som restaurant, buss etc.) kan påløpe. 

Restaurantbesøk
I stedet for tradisjonelle bespisning i kantinene på skolen kan vi også organisere middag ved en av byens restauranter. Erfaringsmessig er dette veldig populært blant studentene og gir arrangementet en mer attraktiv profil.

Restaurantprisene varierer mellom 200 – 300 kr per person. Dette er priser etter avtale mellom Industrikontakten og restauranten. For mer informasjon og detaljert meny, ta kontakt med Industrikontakten.

SiT-kantiner
Industrikontakten har leveringsavtale for bevertning med SiT Kafe AS. Avtalen gjelder for minimum 40 gjester. For mer informasjon og detaljert meny, ta kontakt med Industrikontakten.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt for mer informasjone og påmelding til bedriftspresentasjoner. 

E-post:
industrikontakten@aarhonen.no

E-post til leder:
industriminister@aarhonen.no

Telefon, Knut Kalhagen:
469 66 758