Bedriftspresentasjoner

Industrikontakten arrangerer hvert semester bedriftspresentasjoner for studentene på Bygg- og miljøteknikk. De er meget populære og samler opp mot 100-250 studenter. Møtene består som oftest av en presentasjon av bedriften (ca. 45 min) og påfølgende bevertning. Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for bedrifter til å profilere seg og få kontakt med studentene.

Tradisjonen tro blir det etter bevertningen arrangert Aarhønebingo (gjelder ikke ved restaurantbesøk). Her blir det loddet ut diverse premier. Bedriften er også velkommen til å stille med premiebidrag, gjerne med firmalogo. Inntektene går til Ekskursjonskomiteen.

Arrangementsavgift til Industrikontakten på 15 000,- + mva. Kostnader ved bespisning og eventuell transport kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt for mer informasjone og påmelding til bedriftspresentasjoner.

E-post:
industrikontakten@aarhonen.no

E-post til leder:
industriminister@aarhonen.no

Telefon, Knut Kalhagen:
469 66 758

Stand for bedrifter

Industrikontakten booker stand på Lerkendalsbygget, samt sørger for kaffe og rigging. Vi kan sende en invitasjon til byggstudenter og informere om når og hvor dere står på stand. Vi tar en avgift på 5000,- kr + mva. for dette tilbudet.

Annonsering

Industrikontakten kan distribuere informasjon til studentene ved Bygg- og miljøteknikk. Dette kan være stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle prosjektoppgaver/masteroppgaver og lignende. Vi sender ut mail til studentene, annonserer på våre nettsider og henger opp i papirform på Industrikontakten sine tavler ved studentenes arbeidsarealer på Lerkendalsbygget. Vi tar en avgift på 1000,- kr + mva. for hver annonsering som sendes ut.

Kostnadsinformasjon ved bedriftspresentasjon

Sosialt samvær etter bedriftspresentasjoner kan avholdes i SiT sine kantiner på Gløshaugen eller på en av byens restauranter.

Avbestillingsgebyr:
– avbestilling innen 6 uker før presentasjonen: null gebyr.
– avbestilling mindre enn 6 uker før presentasjonen: 5 000 kr.
– avbestilling mindre enn to uker før presentasjonen: 15 000 kr.
(tilleggsgebyr fra leverandør av servering kan forekomme)

Restaurantbesøk
I stedet for tradisjonelle bespisning i kantinene på skolen kan vi også organisere middag ved en av byens restauranter. Erfaringsmessig er dette veldig populært blant studentene og gir arrangementet en mer attraktiv profil.

Restaurantprisene varierer mellom 200 – 300 kr per person. Dette er priser etter avtale mellom Industrikontakten og restauranten. For mer informasjon og detaljert meny, ta kontakt med Industrikontakten.

SiT-kantiner
Industrikontakten har leveringsavtale for bevertning med SiT Kafe AS. Avtalen gjelder for minimum 40 gjester. For mer informasjon og detaljert meny, ta kontakt med Industrikontakten.