Bedriftspresentasjoner

Covid-19:

Slik situasjonen er per 1. mars 2022 er det mulig å holde presentasjoner på campus som før.

Dersom retningslinjene skulle endre seg slik at det ikke er mulig å avholde fysisk bedriftspresentasjon kan bedriftspresentasjonen flyttes til høsten uten ekstra avgift, gjøres om til webinar eller avbestilles (se kostnadsinformasjon ved bedriftspresentasjon). Bedriftspresentasjoner som omgjøres til webinarer koster det samme som en normal bedriftspresentasjon (<80 pers), dvs. 15 000 kr + mva.

Generelt:

Industrikontakten arrangerer hvert semester bedriftspresentasjoner for studentene på Bygg- og miljøteknikk. De er meget populære og kan samle opp mot 250 studenter. Møtene består som oftest av en presentasjon av bedriften (max. 45 min) og påfølgende bevertning. Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for bedrifter til å profilere seg og få kontakt med studentene.

Tradisjonen tro blir det etter bevertningen arrangert Aarhønebingo (gjelder ikke ved restaurantbesøk). Her blir det loddet ut diverse premier. Bedriften er også velkommen til å stille med premiebidrag, gjerne med firmalogo. Inntektene går til Ekskursjonskomiteen. Avgiften for Aarhønebingo er på 2 500 kr + mva.

Arrangementsavgift til Industrikontakten er avhengig av hvor mange deltagere dere ønsker:

Bedriftspresentasjon < 80 pers:                 15 000 kr + mva.

Bedriftspresentasjon 80 – 180 pers:          17 500 kr + mva. 

Bedriftspresentasjon > 180 pers:               20 000 kr + mva. 

Minibedriftspresentasjon < 20 pers:            7 500 kr + mva.

Bedriftspresentasjon i deres lokaler:         15 000 kr + mva.

Byggeplassbesøk (maks 30 pers):                 7 500 kr + mva.

Webinar:                                                          15 000 kr + mva.

Kostnader ved bespisning og eventuell transport kommer i tillegg.

Dersom dere ønsker å avholde speedintervjuer utenom bedriftspresentasjon eller en annen dag en presentasjonsdagen, er det mulighet for å booke rom gjennom oss. Prisen for dette er kr 7 500 + mva, og inkluderer to rom med kaffekanner i hvert rom.

Stand for bedrifter

Industrikontakten booker stand på Lerkendalsbygget, samt sørger for kaffe og rigging. Vi kan sende en invitasjon til byggstudenter og informere om når og hvor dere står på stand. Vi tar en avgift på 5 000 kr + mva. for dette tilbudet hvis dere kun ønsker stand, og 3 000 kr + mva. hvis dere ønsker stand i kombinasjon med bedriftspresentasjon.

Annonsering

Industrikontakten kan distribuere informasjon til studentene ved Bygg- og miljøteknikk. Dette kan være stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle prosjektoppgaver/masteroppgaver og lignende. Vi sender ut mail til studentene, annonserer på våre nettsider og henger opp i papirform på Industrikontakten sine tavler ved studentenes arbeidsarealer på Lerkendalsbygget. Vi tar en avgift på 2 000 kr + mva. for hver annonsering som sendes ut.

Det er også mulig å bleste arrangementer som ikke er i regi av Industrikontakten på dager hvor vi ikke avholder andre bedriftspresentasjoner. For dette tar vi en avgift på 7 500 kr + mva.

Andre arrangement

Hvis dere ønsker å invitere studentene på byggeplassbesøk tar vi en avgift på 7 500 kr + mva. for dette.

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å arrangere andre typer arrangementer enn nevnt tidligere.

Kostnadsinformasjon ved bedriftspresentasjon

Sosialt samvær etter bedriftspresentasjoner kan avholdes i SiT sine kantiner på Gløshaugen eller på en av byens restauranter.

Avbestillingsgebyr:
– avbestilling innen 6 uker før presentasjonen: null gebyr.
– avbestilling mindre enn 6 uker før presentasjonen: 5 000 kr.
– avbestilling mindre enn to uker før presentasjonen: 15 000 kr.
(tilleggsgebyr fra leverandør av servering kan forekomme)

OBS! Dersom retningslinjene fra staten, FHI, NTNU eller Trondheim kommune endres slik at vi ikke kan gjennomføre bedriftspresentasjonen, vil bedriften ikke få noe gebyr fra Industrikontakten sin side. Eventuelle gebyrer fra andre (som restaurant, buss etc.) kan påløpe. 

Restaurantbesøk
I stedet for tradisjonelle bespisning i kantinene på skolen kan vi også organisere middag ved en av byens restauranter. Erfaringsmessig er dette veldig populært blant studentene og gir arrangementet en mer attraktiv profil.

Restaurantprisene varierer mellom 200 – 300 kr per person. Dette er priser etter avtale mellom Industrikontakten og restauranten. For mer informasjon og detaljert meny, ta kontakt med Industrikontakten.

SiT-kantiner
Industrikontakten har leveringsavtale for bevertning med SiT Kafe AS. Avtalen gjelder for minimum 40 gjester. Menyen finner dere på Sitcatering sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding til bedriftspresentasjoner. 

E-post:
industrikontakten@aarhonen.no

E-post til leder:
industriminister@aarhonen.no

Telefon, Benedikte Halten Swan:
90 66 16 00