Bedriftspresentasjoner

Generelt:

Industrikontakten arrangerer hvert semester bedriftspresentasjoner for studentene på
Bygg- og miljøteknikk. De er meget populære og kan samle opp mot 250 studenter.
Arrangementene består som oftest av en presentasjon av bedriften (maks. 45 min),
og påfølgende bevertning i en av SiT sine kantiner eller i en av byens restauranter.
Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og
sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for bedrifter til
å profilere seg og få kontakt med studentene.
Tradisjonen tro blir det etter bevertningen arrangert Aarhønebingo (gjelder ikke ved
restaurantbesøk). Her blir det loddet ut diverse premier som bedriften stiller med.
Inntektene går til Ekskursjonskomiteen. Avgiften for Aarhønebingo er på 2 500 kr +
mva.

Priser:
Bedriftspresentasjon >  100 pers:                  22 500 kr + mva.
Bedriftspresentasjon 20 – 100 pers:           18 000 kr + mva. 
Minibedriftspresentasjon < 20 pers:             9 000 kr + mva.
Bedriftspresentasjon i deres lokaler:          15 000 kr + mva.
Byggeplassbesøk (maks 30 pers):                  500 kr + mva.
Webinar:                                                           15 000 kr + mva.
Kostnader ved bespisning og eventuell transport kommer i tillegg.
Dersom dere ønsker å avholde speedintervjuer er det mulighet for å booke rom
gjennom oss. Prisen for dette er kr 7 500 + mva. Om dere ønsker kan vi hjelpe til
med bestilling av kaffe.

 

 

Stand for bedrifter

Industrikontakten booker stand på Lerkendalsbygget, samt sørger for kaffe og
rigging. Vi kan sende en invitasjon til byggstudenter og informere om når og hvor
dere står på stand. Vi tar en avgift på 5 000 kr + mva. for dette tilbudet hvis dere kun
ønsker stand, og 3 000 kr + mva. hvis dere ønsker stand i kombinasjon med
bedriftspresentasjon.

Annonsering

Industrikontakten kan distribuere informasjon til studentene ved Bygg- og
miljøteknikk. Dette kan være stillingsutlysninger, annonsering av aktuelle
prosjektoppgaver/masteroppgaver og lignende. Vi sender ut mail til studentene og annonserer på våre nettsider.
 
Vi tar en avgift på 2 500 kr + mva. for hver 
annonsering som sendes ut.
 
Annen annonsering:
Pr. Instagram story 500  kr + mva.
Instagram-innlegg 2 500 + mva.
Facebook-innlegg 2 500 + mva.
 
Det er også mulig å bleste arrangementer som ikke er i regi av Industrikontakten på
dager hvor vi ikke avholder andre bedriftspresentasjoner. For dette tar vi en avgift
 8 500 kr + mva.

Andre arrangement

Hvis dere ønsker å invitere studentene på byggeplassbesøk tar vi en avgift på  8500 kr + mva.for dette.
Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å arrangere andre typer arrangementer enn
nevnt tidligere.

 

Kostnadsinformasjon ved bedriftspresentasjon

Avbestillingsgebyr:
– avbestilling innen 6 uker før presentasjonen: null gebyr.
– avbestilling mindre enn 6 uker før presentasjonen: 5 000 kr.
– avbestilling mindre enn to uker før presentasjonen: 15 000 kr.
(tilleggsgebyr fra leverandør av servering kan forekomme)

OBS! Dersom retningslinjene fra staten, FHI, NTNU eller Trondheim kommune
endres slik at vi ikke kan gjennomføre bedriftspresentasjonen, vil bedriften ikke få
noe gebyr fra Industrikontakten sin side. Eventuelle gebyrer fra andre (som
restaurant, buss etc.) kan påløpe.

Restaurantbesøk
I stedet for tradisjonelle bespisning i kantinene på skolen kan vi også organisere
middag ved en av byens restauranter. Erfaringsmessig er dette veldig populært blant
studentene og gir arrangementet en mer attraktiv profil.
Restaurantprisene varierer mellom 200 – 300 kr per person. Dette er priser etter
avtale mellom Industrikontakten og restauranten. For mer informasjon og detaljert
meny, ta kontakt med Industrikontakten.

SiT-kantiner
Industrikontakten har leveringsavtale for bevertning med SiT Kafe AS. Avtalen
gjelder for minimum 40 gjester. Menyen finner dere på Sitcatering sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding til bedriftspresentasjoner. 
 
E-post:
industrikontakten@aarhonen.no
E-post til leder:
industriminister@aarhonen.no

Telefon, Tobias Bunes Theodorsen: 41 64 57 38