Næringslivsringen (NLR) er et samarbeidsforum mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk. Formålet med Næringslivsringen er å bidra til at:

  • Studieprogram bygg- og miljøteknikk er et fremtidsrettet studium som holder høy standard i internasjonal sammenheng
  • Studentene får kunnskap om byggenæringen og samfunnet forøvrig
  • Undervisningen til enhver tid har et innhold som gjør at de uteksaminerte sivilingeniørene har kvalifikasjoner i overensstemmelse med næringens behov
  • Flere og bedre kvalifiserte studenter rekrutteres til Studieprogram bygg- og miljøteknikk slik at næringens fremtidige behov for kvalifiserte sivilingeniører kan tilfredsstilles

Medlemskap i Næringslivsringen er åpent for alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater som har tilknytning til byggenæringen.

Næringslivsringen samarbeider med Aarhønen både gjennom Industrikontakten og ved direkte støtte av arrangementer og lignende. Næringslivsringen arrangerer også BM-dagen sammen med tredjeklassestudenter ved Bygg- og miljøteknikk.

I samarbeid med Industrikontakten har NLR prosjektet Studentstøtten. Dette er laget for støtte opp om alle byggstudenter både med pengestøtte og kompetanse.