Tusen takk for at du sier ifra!

Her finner du skjemaet!

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre at alle i Aarhønen kan være og føle seg trygge, er å si ifra når ting ikke er som det skal. Det kan være sosiale utfordringer, eller noe knyttet til helse, miljø eller sikkerhet. Uansett om det er en stor eller liten utfordring, er det bedre å si ifra en gang for mye enn for lite. Ved å få vite om utfordringer tidlig, er det mye lettere å gjøre noe med utfallet. Om en uønsket hendelse allerede har skjedd, trenger Aarhønen å få vite om det slik at vi kan unngå at det gjentar seg.

Her kan du melde inn avvik du har opplevd/sett i Aarhønen. Det kan dreie seg om hendelser, nestenhendelser, eller bekymringer du har for deg selv eller andre. Du kan velge å holde det anonymt, eller å skrive ditt navn slik at Notarius Publicus, Milla Fjærgård, kan følge opp avviket videre.

Notarius Publicus sitter i hovedstyret til Aarhønen og har ansvar for oppfølging av varslingssaker og avvik. Notarius Publicus kan ikke videreformiddle informasjon om varslingssaker uten samtykke fra innsender, så fremt det ikke er fare for egen eller andres sikkerhet, eller fysiske eller psykiske helse.