Industrikontakten 2023/2024

Industrikontaktens arbeidsoppgaver

Industrikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Våre hovedoppgaver er arrangering av bedriftspresentasjoner, kurs og utlysning av stillingsannonser.

Bjørn Brørvik

Industriminister (Leder)

Bjørn går i 3. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har han ansvar for å kalle inn til møter, rapportere mellom Hovedstyret og Industrikontakten, samt følge opp de andre i styret. I tillegg sitter han i Hovedstyret til HMA og er med i kontrollenheten.

Epost:

Tlf: 905 86848

Maren Tørset

Nestleder

Maren går i 3. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som nestleder bistår hun lederen med arbeidsoppgaver og avgjørelser, samt at hun inngår i rollen som sponsorkoordinator. Maren har tidligere erfaring som økonomisansvarlig.

E-post:

Tlf: 475 03 703

 

Camilla Cat- Phuong Nguyen

Innovasjonsansvarlig

Camilla går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten.  Som innovasjonsansvarlig har Camilla ansvar for å forbedre IK sine systemer og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer.

E-post:

Tlf: 483 63 776

Tobias Bunes Theodorsen

Arrangementansvarlig

Tobias går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Tobias er ansvarlig for aktiviteter arrangert i samarbeid mellom ulike samarbeidspartnere og Industrikontakten utover de ordinære bedriftspresentasjonene. Dette er typisk i form av kurs for studenter, besøk av bedrifter eller utendørsarrangementer.

E-post:

Tlf: 41645738

Emilie Bye

Økonomiansvarlig

Emilie går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som økonomiansvarlig har hun ansvar for å fakturere bedrifter, sette opp budsjett og føre regnskap. I tillegg samarbeider hun med de andre økonomiansvarlige i linjeforeningen.

E-post:  

Tlf: 469 09 028

Gard Enge Jørstad

Rekrutteringsansvarlig

Gard går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som rekrutteringsansvarlig har han ansvar for å distribuere stillingsannonser for fast ansettelse og sommerjobber. Jobben
inneholder vanligvis å komme i kontakt med bedrifter og diskutere promotering av stillingsannonser, enten det er via mail, på Aarhønens nettside, plakater eller sosiale medier.

E-post:  

Tlf: 903 60 780

Arne Johnsen  Rønning

Samarbeidskoordinator

Arne går i 3. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som samarbeidskoordinator er han linjens representant i Linjesamarbeidet.

E-post:

Tlf: 951 63 216

IMG_2170

Håkon O. Kristiansen

Innovasjonsansvarlig

Håkon går i 3. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Han er tidligere bedpressansverlig. Som innovasjonsansvarlig har han ansvar for å forbedre IK sine systemer og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer. 

E-post: haakook@stud.ntnu.no

Tlf: 468 22 399

Nora Skappel

PR-ansvarlig

Nora går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som PR-ansvarlig har hun ansvar for industrikontaktens sosiale medier og markedsføring av kommende bedriftspresentasjoner.   

E-post:

Tlf: 941 29 042

Kjell-Anton Skare 

Styremedlem

Kjell-Anton går i 5. klasse og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som styremedlem har han erfaring som er til hjelp for styret og er i likhet med resten av styret ansvarlig for samtlige bedriftspresentasjoner. 

E-post:  

Tlf: 986 27 499

Mathilde Erdahl Korsmo

Bedpressansvarlig

Mathilde går i 3. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som bedpressansvarlig har hun hovedansvar for at bedriftspresentasjoner blir booket. Hun er også HMAs kontaktperson mot BPC og ansvarlig for romreservasjon for HMA. 

E-post: mmkorsmo 

Tlf: 904 19 598