Industrikontaktens arbeidsoppgaver

Industrikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Hovedoppgavene våres  er arrangering av bedriftspresentasjoner, kurs og utlyse stillingsannonser.

Industrikontakten 2019-2020

Emilie Hansen

Industriminister (Leder)

Emilie går i 3. klasse, og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har hun ansvar for å kalle inn til møter og holde styr på alt og alle i Industrikontakten. I tillegg sitter hun i hovedstyret i Aarhønen og er med i kontrollenheten. emiliha@stud.ntnu.no

E-post: emiliha@stud.ntnu.no

Margareth Berstad

Bedriftspresentasjonsansvarlig

Margareth går i 2. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Hun har ansvaret for å booke bedrifter, auditorium og spisested til bedriftspresentasjoner. Ta kontakt med henne dersom du ønsker å booke bedriftspresentasjon. 

E-post: margarbe@stud.ntnu.no

Shasmin Kanthan

PR-ansvarlig

Shasmin går i 3. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som PR-ansvarlig har hun ansvar for sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat og sørge for at alle studentene får informasjonen på disse plattformene. Hun er også medlem i alle klassegruppene på Facebook.

E-post: shasminj@stud.ntnu.no

Sara Ingebretsen

Samarbeidskoordinator

Sara går i 3. Klasse og er i sitt første år i Industrikontakten. Som samarbeidskooridnator har hun ansvar for å distribuere stillingsannonser for fast ansettelse og sommerjobber. Stillingen innebærer også å være linjens representant i Linjesamarbeidet. I tillegg har hun ansvar for Næringslivsringens klassebesøksordningen for å bidra til økt rekruttering til studieretningen Bygg- og Miljøteknikk.

E-post: sarabin@stud.ntnu.no

Rikke Heimdal

Sponsorkoordinator

Rikke går i 3.klasse, og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som sponsorkoordinator er hun bindeleddet mellom gjenger og undergrupper i H.M. Aarhønen som søker eksterne sponsormidler og bedrifter som ønsker å sponse dem. Rikke var tidligere arrangementansvarlig.

E-post: rikkeah@stud.ntnu.no

Knut Kalhagen

Arrangementansvarlig

Knut går i 2. klasse, og er på sitt første år i Industrikontakten. Som en av to arrangementansvarlige har han og Ole Andreas ansvar for alt som blir arrangert gjennom Industrikontakten som ikke er en vanlig bedriftspresentasjon. Dette er typisk byggeplassbesøk, BIM-kurs, CV- og søknadskurs og motivasjonsdagen.

E-post: knutkalh@stud.ntnu.no

Daniel Martens Pedersen

Økonomiansvarlig

Daniel går i 4. klasse og er økonomiansvarlig for Industrikontakten. Som økonomiansvarlig har han ansvar for at økonomien er i orden, betale fakturaer, sende fakturaer og føre regnskap.

E-post: danielmp@stud.ntnu.no

Louise Benedikte Buene

Innovasjonsansvarlig

Louise går i 5. klasse konstruksjon, og er på sitt første år i Industrikontakten. Som Innovasjonsansvarlig har Louise ansvar for å forbedre IK sine systemer, og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer.

E-post: lbbuene@stud.ntnu.no

Glenn Bergstrøm

Styremedlem

Glenn går i 5. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Han har tidligere vært økonomiansvarlig og fungerer nå som styremedlem. Han hjelper til der det trengs i Industrikontakten sammen med Kaia.

E-post: glenneb@stud.ntnu.no

Kaia Lindheim

Styremedlem

Kaia går i 4. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Tidligere har Kaia vært motivasjonsdagsansvarlig og sitter nå som styremedlem. Hun hjelper til der det trengs og er tillitsvalgt i Industrikontakten.

E-post: kaialin@stud.ntnu.no