Industrikontakten 2023/2024

Industrikontaktens arbeidsoppgaver

Industrikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Våre hovedoppgaver er arrangering av bedriftspresentasjoner, kurs og utlysning av stillingsannonser.

Tobias Theodorsen

Industriminister (Leder)

Tobias går i 2. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har han ansvar for å kalle inn til møter, rapportere mellom Hovedstyret og Industrikontakten, samt følge opp de andre i styret. I tillegg sitter han i Hovedstyret til HMA og er med i kontrollenheten.

Epost: tobiasbt

Tlf: 416 45 738

Emilie Bye

Nestleder

Emilie går i 2. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som nestleder bistår hun lederen med arbeidsoppgaver og avgjørelser, samt at hun inngår i rollen som sponsorkoordinator. Emilie har tidligere erfaring som økonomisansvarlig.

E-post: emilieby

Tlf: 469 09 028

 

Sivert Ahlquist

Bedpressansvarlig

Sivert går i 1. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som bedpresansvarlig har han hovedansvar for at bedriftspresentasjoner blir booket. Han er også HMAs kontaktperson mot BPC og ansvarlig for romreservasjon for HMA. 

E-post: sivertah 

Tlf: 901 65 08

Thomas Kvam

Innovasjonsansvarlig

Thomas går i 1. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten.  Som innovasjonsansvarlig har Thomas ansvar for å forbedre IK sine systemer og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer.

E-post: thomkvam

Tlf: 981 96 170

Håvard Klippen

Arrangementansvarlig

Håvard går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Håvard er ansvarlig for aktiviteter arrangert i samarbeid mellom ulike samarbeidspartnere og Industrikontakten utover de ordinære bedriftspresentasjonene. Dette er typisk i form av kurs for studenter, besøk av bedrifter eller utendørsarrangementer.

E-post: haavakli

Tlf: 467 76 589

Margit Flovik

Økonomiansvarlig

Margit går i 1. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som økonomiansvarlig har hun ansvar for å fakturere bedrifter, sette opp budsjett og føre regnskap. I tillegg samarbeider hun med de andre økonomiansvarlige i linjeforeningen.

E-post: margitfl 

Tlf: 979 44 153

Martin Hoel

Rekrutteringsansvarlig

Martin går i 1. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som rekrutteringsansvarlig har han ansvar for å distribuere stillingsannonser for fast ansettelse og sommerjobber. Jobben
inneholder vanligvis å komme i kontakt med bedrifter og diskutere promotering av stillingsannonser, enten det er via mail, på Aarhønens nettside, plakater eller sosiale medier.

E-post: marthoel 

Tlf: 482 41 343

Ane Falkenås

Samarbeidskoordinator

Ane går i 1. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som samarbeidskoordinator er hun linjens representant i Linjesamarbeidet.

E-post: anefalk

Tlf: 951 88 388

Ingrid Pettersen

PR-ansvarlig

Ingrid går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som PR-ansvarlig har hun ansvar for industrikontaktens sosiale medier og markedsføring av kommende bedriftspresentasjoner.   

E-post: ingridwp

Tlf: 413 31 806

Nora Skappel

Styremedlem 

Nora går i 2. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som styremedlem har hun erfaring som er til hjelp for styret og er i likhet med resten av styret ansvarlig for samtlige bedriftspresentasjoner.
E-post: noraskap@stud.ntnu.no

Tlf: 941 29 042

Mathilde Korsmo 

Styremedlem

Mathilde går i 3. klasse og er inne i sitt tredje år i Industrikontakten. Som styremedlem har hun erfaring som er til hjelp for styret og er i likhet med resten av styret ansvarlig for samtlige bedriftspresentasjoner. 

E-post: mmkorsmo 

Tlf: 986 27 499

Camilla Nguyen 

Styremedlem

Camilla går i 3. klasse og er inne i sitt tredje år i Industrikontakten. Som styremedlem har hun erfaring som er til hjelp for styret og er i likhet med resten av styret ansvarlig for samtlige bedriftspresentasjoner. 

E-post: ccnguyen 

Tlf: 483 63 776

Gard Jørstad 

Styremedlem

Gard går i 3. klasse og er inne i sitt tredje år i Industrikontakten. Som styremedlem har han erfaring som er til hjelp for styret og er i likhet med resten av styret ansvarlig for samtlige bedriftspresentasjoner. 

E-post:gard.e.jorstad 

Tlf: 903 60 780