Hovedstyret

Hovedstyrets arbeidsoppgaver

Hovedstyret til H.M. Aarhønen er ansvarlig for den daglige driften til linjeforeningen. Inkludert Hovedstyret er det følgende 8 styrer som organiserer driften av H.M. Aarhønen: Hovedstyret, Ceremonistyret, Redactionsstyret, Industrikontakten, Gallinasstyret, Krostyret, AKT-styret og Hyttetstyret. Hovedstyret tar seg av den daglige driften, i tillegg til at mange av medlemmene i Hovedstyret sitter som leder i ett av de nevnte styrene.

Hovedstyret velges inn på Aarhønens generalforsamling hver februar og trer inn i stillingen sin med en gang.

Hovedstyret 2024-2025

Jørgen Reitan

Kanzler

Kanzler er Hovedstyrets leder og den nest øverste menneskelige representant i Hennes Majestets rike, under Hennes Majestet og Regenten. Kanzler sin hovedoppgave er å følge opp resten av Hovedstyret og Aarhønen i dens daglige drift. Kanzler har også et ansvar i å sørge for at viktige tradisjoner blir ivaretatt, der Kanzler i mange av tradisjonene spiller en viktig rolle selv. I tillegg er det Kanzlers oppgave å representere Aarhønen utad.

E-post: kanzler@aarhonen.no

Camilla Løkstad Weiby

Socialus Gallinas

Socialus Gallinas har, sammen med Gallinasgjengen, ansvar for å arrangere lavterskel sosiale arrangement på Lerka i tillegg til å ha ansvar for å forvalte kontorene til HMA. I tillegg til å være leder i Gallinasgjengen har Socialus Gallinas i oppgave å forvalte eiendelene og arkivene til HMA. Stillingen medfølger også ansvar for å skal holde oversikt over Aarhøneartikler og bestille mer og/eller nye artikler i samarbeid med Financeminister. Socialus Gallinas er også en del av instituttets husråd, og har oversikt over henvendelser og arbeid på denne plattformen.

E-post: socialus@aarhonen.no

Heljar Voldnes Kongshaug

Ceremonimester

Ceremonimester er leder for ceremonigjengen og har ansvar for å arrangere seremoniene i Hennes Majestets rike, noe som hovedsakelig vil si immatrikuleringsballet og bursdagsfesten. I tillegg står ceremonimester, sammen med resten av ceremonigjengen, for 17. mai-feiring, julebord, innearrangement på Aarhønelekene og andre små arrangement.

E-post: ceremonimester@aarhonen.no

Marcus Bømark Hanssen

Skogvokter

Skogvokter er linjeforeningens koordinator, noe som blant annet innebærer å ha en oversikt over hva som skjer av ulike aktiviteter i Aarhønen. Vedkommende representerer undergruppene og skal tale deres sak på møtene med Hovedstyret. I tillegg skal Skogvokter kunne bidra til samarbeid innad i linjeforeningen ved å vite hvem som skal kontaktes ved ulike behov. Skogvokter har ansvaret for gjengopptak på våren og høsten, og styreopptak på våren. Skogvokter sitt mest ærefulle oppdrag er å være personlig livvakt for Hennes Majestet.

E-post: skogvokter@aarhonen.no

Hilde Lundetræ Midtøy

Sjæfus Blæstus

Sjæfus Blæstus er leder av Redactionen og Redactionsstyret, som består av Nettmester, Administrateur og Redacteur. Sjæfus Blæstus har det overordnede ansvaret for at informasjon fra HMA når ut til alle byggstudenter gjennom de ulike informasjonskanalene som er tilgjengelig. Redactionen har ansvar for å utgi linjeforeningsavisen Spikers Kårner seks ganger i året, drifte og utvikle nettsiden, lage nyhetsklukk og blæste viktig informasjon fra Aarhønen ut til byggstudentene.

E-post: sb@aarhonen.no 

Jonas Vindal

Financeminister

Financeminister har ansvaret for å holde orden på hele linjeforeningens økonomi. Regnskapet skal til enhver tid være oversiktlig og nøyaktig, og dette presenteres ved hver generalforsamling. Her presenteres også budsjett for kommende år. Stillingen innebærer også ansvar for opplæring av økonomiansvarlige og oppfølging av disse. Oppgavene til financeminister går blant annet ut på kontoavstemming, kontorrefusjon, regnskapsføring og levering av MVA-melding. Financeminister skal også skrive søknader om støtte til linjeforeningen og er ansvarlig for utbetalinger fra Fondet.

E-post: financeminister@aarhonen.no

Tobias Bunes Theodorsen

Industriminister

Industriminister er leder av Industrikontakten, som er bedriftskontakten til Bygg- og miljøteknikk. Industrikontakten skal skape kontakt mellom studentene og næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner, kurs, bedriftsbesøk og andre bedriftsrelaterte arrangementer. Industriminister koordinerer og leder medlemmene i Industrikontakten-styret, og sørger for H.M Aarhønen sine inntekter. Industriminister sitter også sammen med Kanzler i Kontrollenheten til Teknologiporten.

E-post: industriminister@aarhonen.no

Milla Fjærgård

Notarius Publicus

Notarius Publicus er kontaktpersonen til Aarhønens samarbeidspartnere og sponsorer. Notarius har ansvar for å fornye/skrive nye kontrakter og sørge for at kontraktene blir fulgt opp. Som Notarius har man også ansvar for de tillitsvalgte og man tar imot varslingssaker som kommer inn via Aarhønens avvikssystem. I tillegg har man ansvar for å skrive referat fra hovedstyremøtene, ta imot og distribuere post som kommer til H.M. Aarhønen og besvare invitasjoner til diverse sosiale arrangement som medlemmer av Hovedstyret kan delta på.

E-post: notarius@aarhonen.no