Hovedstyret

Hovedstyrets arbeidsoppgaver

Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens drift er organisert i de seks styrene Hovedstyret, Krostyret, Industrikontakten, Hyttestyret, Ceremonistyret og AKT, Aarhønens Kulturelle Teater. Den daglige driften er det Hovedstyret som tar seg av. 

Hovedstyret blir valgt på Aarhønens generalforsamling hver februar.

Hovedstyret 2021-2022

Runa Herdisdatter Kierulf

Kanzler

Kanzler er Hovedstyrets leder og den nest øverste menneskelige representanten i Hennes Majestets rike, under Hennes Majestet og Regent. Kanzlers hovedoppgave er å følge opp resten av Hovedstyret og Aarhønen, og passe på at foreningen går rundt og at tradisjoner blir ivaretatt. I tillegg er Kanzlers oppgave å representere Aarhønen i ulike utvalg i studentfrivilligheten.

E-post: kanzler@aarhonen.no

Eirik Havre

Vice-Kanzler

Vice-Kanzler er Hovedstyrets gamle ringrev, som har vært gjennom det meste et par ganger før og husker tilbake til sine yngre dager hvor alt var mye bedre enn det er nå. Med denne kunnskapen kommer han med nyttige tips og råd til de unge, og passer på at linjeforeningens stolte tradisjoner blir videreført. Man kan derfor ikke stille til valg som Vice-Kanzler, da denne rollen automatisk blir tillagt forrige periodes Kanzler.

E-post: vicekanzler@aarhonen.no

Petter Sunde

Ceremonimester

Som Ceremonimester har du ansvaret for å arrangere sermoniene i Hennes Majestets rike, noe som hovedsakelig vil si immatrikuleringsballet og bursdagsfesten. I tillegg kan det dukke opp andre festligheter som skal gjennomføres. Det betyr at det blir ganske travelt i perioden før imm.ballet og før bursdagsfesten, altså i august og januar/februar, og roligere resten av året.

E-post: ceremonimester@aarhonen.no

Maria Elise Liodden

Skogvokter

Skogvokter er linjeforeningens koordinator, noe som blant annet innebærer å ha en oversikt over hva som skjer av ulike aktiviteter i Aarhønen. Vedkommende representerer undergruppene og skal tale deres sak på møtene med Hovedstyret. I tillegg skal Skogvokter kunne bidra til samarbeid innad i linjeforeningen ved å vite hvem som skal kontaktes ved ulike behov. Skogvokter har ansvaret for gjengopptak på våren og høsten, og styreopptak på våren. Skogvokter sitt mest ærefulle oppdrag er å være personlig livvakt for Hennes Majestet.

E-post: skogvokter@aarhonen.no

Julia Fresvig

Sjefredacteur

Sjefredacteur er leder av Redactionen og Redactionsstyret, som består av Nettmester, Sjæfus Blæstus og Redacteur. Redactionen har ansvar for å utgi linjeforeningsavisen Spikers Kårner, drifte og utvikle nettsiden og blæste viktig informasjon fra Aarhønen ut til byggstudentene.

Sjefredacteur har også ansvar for Aarhønens nyhetsbrev Nyhetsklukk. Så hvis du vil få ut noe til alle byggstudenter er det hun du skal kontakte!

E-post: sjefredacteur@aarhonen.no

Ole Magnus Ryen

Financeminister

Som Financeminister har man ansvar for å holde orden på hele linjeforeningens økonomi, men spesielt tilknyttet Hovedstyret. Regnskapet skal til enhver tid være oversiktlig og nøyaktig. Regnskap og budsjett skal legges frem på generalforsamlingen. Financeminister har ansvar for å skrive søknader om støtte til linjeforeningen og er ansvarlig for utbetalinger fra Fondet. Financeminister skal føre MVA- melding annenhver måned, samt utbetale kontorrefusjon.

E-post: financeminister@aarhonen.no

Kristian Wilberg Rofstad

Industriminister

Industriminster er leder av Industrikontakten, som er bedriftskontakten til Bygg- og miljøteknikk. Industrikontakten skal skape kontakt mellom studentene og næringslivet, gjennom bedriftspresentasjon, kurs og bedriftsbesøk. Industriminister koordinerer og leder medlemmene i Industrikontakten-styret, og sørger for Aarhønens inntekter.

E-post: industriminister@aarhonen.no

Karoline Mikalsen

Notarius Publicus

Dette er en sekretæstilling. Notarius Publicus er ansvarlig for å føre referat på Hovedstyremøtene, for å forvalte eiendelene, kontorene og arkivene til H.M. Aarhønen. Ansvarlig for innkjøp av kontorrekvisita og annet driftsmateriell. Notarius Publicus skal holde oversikt over Aarhøneartikler og i samarbeid med Financeminister bestille nye hvis det trengs. Post som kommer til H.M. Aarhønen skal hentes og distribueres av Notarius. Invitasjoner til diverse sosiale arrangementer, som medlemmer av Hovedstyret ønskes å delta på, tas i mot og besvares av Notarius Publicus. Ellers er det en stilling hvor man hjelper til der det trengs.

E-post: notarius@aarhonen.no