Redactionen

Redactionen jobber med å blæste informasjon til studentene på

Bygg- og Miljøteknikk. Arbeidsoppgavene er blant annet å utforme
linjeforeningsavisen Spikers Kårner, videreutvikle Aarhønens nettside og sørge for en god informasjonsflyt til studentene på Bygg. Med et verv i Redactionen ønsker vi oss deg med interesse for journalistikk, korrekturlesing, grafikk, fotografi, illustrasjon, lyrikk, dramatikk, webutvikling, sladder og alt som du tenker vil passe inn i PR. Samtidig bygger vi et samhold i gruppa ved hjelp av sosiale arrangementer, taco og litt tequila. Redactionens hovedansvar kan grovt sett deles inn i tre bolker. Nettsiden, Spikers Kårner og blæsting. 

Nettsiden

Som du kanskje har lagt merke til har H.M Aarhønen sin egen hjemmeside. Denne er laget og blir driftet av Redactionen. Er du interessert i nettdesign og nettsidedrift? Eller kanskje du ikke kan noen ting men har lyst til å lære noe nytt? Søk Redactionen ved neste opptak da vel! 

Nettmester: Eirik Eikeseth Otterå – nettmester@aarhonen.no

Spikers Kårner

Linjeforeningsavisen Spikers Kårner gis ut ca. 2-3 ganger hvert semester. Redactionen sørger for at du får tilgang til det nyeste innen sladder, nyheter og aktuelle saker på Bygg. Har du et skjult journalisttalent, elsker korrekturlesing eller er en racer i InDesign/Photoshop? Kanskje kan du ingen av disse, men har veldig lyst til å lære noe nytt? Søk Redactionen ved neste opptak da vel! 

Redaktør: Henning Dragseth Gregusson

Blæsting

For at du skal vite hva som skjer og når det skjer, sørger Redactionen for at du holdes oppdatert. Dette innebærer bruk av sosiale medier, blæsting i forelesninger, opphenging av plakater etc. Er dette noe du kunne tenke deg å drive med? Søk Redactionen ved neste opptak da vel! 

Sjæfus Blæstus: Hilde Midtøy