Bakgrunn for heidersteikn: 

Leif blei uteksaminert frå NTH i 1943. Etter seks år ved NTH og i Trondheim kommune blei han dosent i mekanikk i 1949. I 1957 blei han instiuttleiar og professor i 1960. Gjennom ulike fagreiser til USA blei han meir kjent med fluidmekanikk. Han blei seinare ein spesialist på strømningsmekanikk og turbulens. 

Tittelforklaring:

Leif utgjorde ein tredjedel av ei sang- og underhaldningsgruppe ved namnet Mainnlaget. Trio begynte på middelskolen (nå: ungdomskule) og haldt på til alle tre var ferdig på NTH. På den tida var gitar eit rimeleg sjeldan instrument og dei var av få med ein gitar “under armen”. Dei underhaldt alle som gadd å høyra på. Glansnummeret var ‘n Kal å Æ. Leif var Æ. Både Kal og Æ var bygningsstudentar som fullførte i 1943. 

Tildelt:

1949 – Hennar Majestets 36. fødselsdag