Bakgrunn for hederstegn:

Marie har gjennom sitt engasjement i Hennes Majestets Rike, bevist at hun er en hardbarket kriminell. Vedkommende har spesielt utmerket seg med sine bidrag på scenen og i kulissene (bokstavelig talt) under utallige byggrevyer. Ikke bare i Aarhønens Kulturelle Teater er det begått kriminalitet, men vedkommende har også vært medlem av Ceremonigjengen og Jubileumskomiteen.

Tittelforklaring:

Som en ekte aktivist har Marie vist umettelige engasjement og gitt et betydelige bidrag til Hennes Majestets Rike. På bakgrunn av dette er Marie dømt til å bære en gren av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag