Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Auden startet sin tid i Krogjengen, før han som ung og ivrig ble Nettmester (på det tidspunktet et verv i Hovedstyret). Videre fortsatte han i Nettgjengen etter endt tid som Nettmester. Etter en kort tid og skadeutsatt tid i FK Steindølene 3 ble han med i Hyttestyret som Hovmester. Han endte sin studietid som bass i Bjelkeklang og gamlis i nyopprettede Grå Fjær. Han var også skribent, sanger, danser og skuespiller i tre byggrevyer. 

Tittelforklaring: 

Han var et fast inventar på linjeforeningskontoret Høna, hvor han var kjent for at døren skulle være åpen, både i fysisk og menneskelig forstand; derav tittelen H.H. Åpen dør.

Tildelt:

2019 – Hennes Majestets 106. fødselsdag