Bakgrunn for heidersteikn: 

Anne blei uteksaminert frå NTH i 1985. Rettsaka hennar skulle opprinneleg stå i 1986. 

Ho var kjent for å vera glad i sladder i Se & Hør-stil. Eit morgonblid som syntest at Matte 1 var kjempelett! Ho var så aktiv i studenterlivet at ho måtte gå eit år ekstra. Det ryktest også at ho opparbeida seg ein svensk fan-klubb i løpet av studietida.

Tittelforklaring:

Anne var sekretær i hovudstyret, der ho blei berykta for manglande referat og arkivering.

Tildelt:

2013 – Hennar Majestets 100. fødselsdag