Bakgrunn for hederstegn: 

Arne blei uteksaminert frå NTH i 1933. Han begynte på doktorgrad i 1937 om teleproblematikk. Han har arbeida med jernbanteknikk og arbeidsleiing.

Han var styremedlem i Aarhønen i 1932.  Han var Viseformann og Formann på Studentersamfundet i 1932-33. Han var også eit aktivt medlem i Stundersangforeningen, pianist i Orkesteret, samt akkompagnør i Cassa Rossa og Mammon Ra. Han er også livsvarig medlem av Studentersamfundet. 

Tittelforklaring:

I løpet av det fyrste tiåret med ridderorden og æresmedlemskap var det vanleg at ein fekk sitt eige namn som høgheitsnamn. 

Tildelt:

1933 – Hennes Majestets 20. fødselsdag