Bakgrunn for heidersteikn: 

Bjarne blei uteksaminert frå NTH i 1914. Han var med i Aarhønens fyrste kull, men fullførte studia før resten av kullet. Etter studia jobba Bjarne med jernbane og vasskraftutbygging. Mellom 1927 og 1929 jobba han på eit dansk-svensk jernbaneanlegg i Tyrkia. 

I 1931 blei Bjarne generalsekretær i Den Norske Ingeniørforening. Han satt, med unntak av krigen, fram til 1957. Utanom dette hadde han diverse stillingar i ulike komitèar og organisasjonar. Bjarne er Ridder av St. Olavs Orden, har NIFs heidersteikn og er æresmedlem i Norwegian American Technical Society.

Tittelforklaring:

Tittelen er namnet hans, noko som var vanleg i dei fyrste åra Aarhøneordenen. 

Tildelt:

1931 – Hennar Majestets 18. fødselsdag