Bakgrunn for hederstegn:

Ingrid har vært en nøkkelperson i H.M. Aarhønen gjennom sine år i Trondheim. Med sine bidrag til revybandet, Dragern, og Teknisk Gjeng har Ingrid bidratt i kulissene og på scenen for det meste av kulturelle innslag som har foregått under sine fem åre på bygg- og miljøteknikk.  

Tittelforklaring:

Ingrid har en trombone. Den er større en Ingrid, men mye mindre enn hennes bidrag til Hennes Majestets Aarhønens rike. På bakgrunn av dette er Ingrid dømt til å bære en gren av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag