Styret Studentersamfundet hausten 1958. Finn Sandrup er i midten. 

Bakgrunn for heidersteikn:  

Finn blei uteksaminert frå NTH i 1959. Hausten 1958 var han nestformann ved Studentersamfundet. Før dette var han i festkomitèen og festansvarleg i Aarhønen.

Tittelforklaring:

Situasjonen oppstod under ei julefeiring på Studentenes Sportshytte i bymarka. Etter ein øl eller to for mykje måtte han utøva ein særs naturleg aktivitet, men problemet var at han konkluderte at det kortaste avstanden mellom to punkt var ei rett linja. Finn gjekk derfor over bordet, moste ned det som fantest av glas, flasker og anna lause gjenstandar, bordet knakk og ei rekke kyllingar blei lemlesta av oppskårne glassplintar.

Resultatet av fadesen var at Finn blei innvalt i festkomitèen og arrangerte nokon av dei mest livlege festane i Aarhønens historie. 

Tildelt:

1957 – Hennar Majestets 44. fødselsdag