Bakgrunn for heidersteikn: 

Fredrik blei uteksaminert frå NTH i 1946. Han var Kanzler hausten 1945. Han var også Kasserar i løpet av krigen. 

Det var liten aktivitet i Aarhønen frå 1943 og utover grunna det totalitære regimet. Hovudaktivteten skjedde internt i vennekrinsen til Kanzler og co. Etter 1943 skal Fredrik har rømt landet med Aarhønens rikdommar. Det er uvisst kva Fredrik gjorde i løpet av krigen, men han mottok krigsdekorasjonar. 

Etter krigen begynte Fredrik å jobba som ingeniør i Bodø og Mo i Rana. 

Tittelforklaring:

Høgheitsnamnet er eit ordspel på etternamnet. Brodtkorb minner om det tyske ordet brotkorb eller brødkurv på norsk.

Tildelt:

1947 – Hennar Majestets 34. fødselsdag