Bakgrunn for hederstegn:

Kjell-Anton har vært sentral i oppstarten av Aarhønens Rojale Bryggeri hvor han har hatt stillingen som Bryggmester Bob. Som bryggmester har han produsert hundrevis av liter med Aarhønebrus til tørste byggstudenter. Kjell-Anton har også utøvd kriminell virksomhet på flere arenaer, som ByggVerksted og under Movemerauksjonen. Byggstudenter beskriver Kjell-Anton som en skikkelig ressurs for fellesksapet.

Tittelforklaring:

Ved å bringe brygg til tørste byggstudenter har Kjell-Anton utmerket seg som en hardbarket kriminell. På bakgrunn av dette dømmes Kjell-Anton til å bære en grad av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag