Bakgrunn for hederstegn:

Iselin har gjennom sin studietid vist et særedeles stort engasjement for studentfrivilligheten. Som Hennes Majestes personlige livvakt, helt nødvendig korrekturleser i Spikers Kårner og med sitt over snittet engasjement i organisatoriske endringer har Iselin satt sitt preg på Hennes Mjstet Arhønes Foren. Ikke bare har Iselin bedrevet kriminalitet i Hennes Majestes Rike, men også på Singsaker studenterhjem har de beboende blitt utsatt for utstrakt kriminell virksomhet gjennom Iselins rolle som husfar.

Tittelforklaring:

Iselin har fra fødsel vært dømt til å gå bygg, og det kan spekuleres i om Hennes Majestet allerede da hadde forsespeilet Iselin en Høyhetstittel. På bakgrunn av dette er Iselin dømt, eller muligens født, til å bære en gren av smertens leie.

Tildelt:

2024 – Hennes Majestets 111. fødselsdag