Bakgrunn for heidersteikn: 

Inge var professor i betongkonstruksjonar ved NTH frå 1938 til 1968, samt viserektor mellom 1954 og 1956. Han var uteksaminert som bygningsingeniør i 1923 og dro same år til USA, der han jobba med kraftutbygging i California, betong i Chicago og som professor i Illinois.  

Mellom 1951-53 var han leiar for UNESCO si av oppbygginga Indias tekniske høgskule. Inge var mellom 1953 og 1954 president i det internasjonale forbundet for materialteknisk gransking, og frå 1955 i Norges Tekniske Vitenskapskademi. Same året blei han vald til formann i Norsk Betongforening.

Under den andre verdskrigen tok han del i den hemmelege motstandsrørsla. 

Tittelforklaring:

Høgheitsnamnet reflekterer spennenet i prosjekta han deltok i gjennom sin yrkeskarriere. 

Tildelt:

1941 – Hennar Majestets 28. fødselsdag

1946 – Hennar Majestets 33. fødselsdag