Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Ole Peder Arvesen (1895–1991) var en kjent og kjær skikkelse på Gløshaugen i mange år. Etter å ha blitt uteksaminert som bygningsingeniør i 1918, fikk han jobb ved NTH. Han jobbet et par år med broer, før han en dag fikk øynene opp for deskriptiv geometri (et fagfelt som i dag behandles i Mekanikkfagene). Dette tok han doktor- og professorgrad i, og foreleste i faget til han gikk av med pensjon i 1965.

Arvesen var aktiv i studentmiljøet. Blant annet var han styremedlem i Studentersamfundet, og tegner og redaktør i Under Dusken. Selv da krigen kom, forsatte Arvesen sitt virke. Han utgav studentavisa og arrangerte Samfundsmøter til tross for at tyskerne hadde forbudt begge deler. Dette ble han etterhvert arrestert for, og satt en tid på Falstad fangeleir.

I byggstudentenes hverdag dukket Arvesen opp som den seremonielle Viseregenten og  som foreleser, og var med sin særpregede stil en favoritt blant mange. Selv Store Norske Leksikon beskriver forelesningene hans som «fremragende». I tillegg til å forelese på høyskolen, var han profesjonell seremonimester. Blant annet hadde han denne rollen under signingen av Kong Olav V i 1957. Arvesen var òg karikaturtegner på si, og meget språkfør. Han skrev doktorgraden sin og flere bøker på fransk, og talte på Aarhønens Immatrikuleringsball ved flere anledninger – også der på fransk. Det var også Arvesen som foreslo navnet «Tapir» til studentenes bokhandel.

Tittelforklaring:

H.H. Comme il faut, reflekterer både Arvesens forkjærlighet for fransk, og måten han foreleste på: alt slik det bør være.

Tildelt:

1933 – Hennes Majestets 20. fødselsdag

1949 – Hennes Majestets 36. fødselsdag

1963 – Hennes Majestets 50. fødselsdag