Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Fredrik var dosent i kartteikning og topografi og, seinare, professor innan geodesi ved NTH. Fredrik var kjent for den gode sangstemmen hans. Denne blei flittig nytta på Aarhønefestane. Glansnummera hans var Drikke vise (Det er liddelig flaut) og Steinkjersannan. 

I sirkeldelingsdebatten, der det blei diskutert erstatting av grader som eining for sirkeldleing, støtta hans studentane sitt syn om innføring av 400 gon-systemet. 

Som del av det nye Regentskapet i 1966 blei han utnemnt som Minister for focuserende og landlige anliggender. Han har også hatt den serimonielle tittelen som Viseregent.

Tittelforklaring: 

Fredrik var dosent i kartteikning og topografi då han mottok hedersteiknet, eit fagfelt kjent for sin hyppig bruk av kotekart.

Tildelt:

1949 – Hennar Majestets 36. fødselsdag

1958 – Hennar Majestets 45. fødselsdag

1963 – Hennar Majestets 50. fødselsdag