Bakgrunn for heidersteikn: 

Ole Johan var i Samfundsstyret vårsemesteret 1916 og Viceformann i same styre haustsemesteret 1927. 

Ole Johan blei uteksaminert frå NTH i 1920. Etter studia blei han tilsett som assisterande ingeniør, og seinare avdelingsingeniør, ved NTH til 1930. Han var ein spesialist på landmåling. I 1938 blei han oppmålingssjef i Bergen. 

Tittelforklaring:

Eit cremonaplan er ein grafisk metode for å utrekna statiske krefter i fagverk. Som ingeniør ved NTH har truleg bidratt til undervisning av metoden, noko som kan vera grunnlaget til namnet. 

Tildelt:

1929 – Hennar Majestets 16. fødselsdag