Bakgrunn for heidersteikn:

Rolf blei med i Byggrevyen i 1. klasse. Etter revyen blei han barsjef i kroa, og året etter blei han Ceremonimester. Deretter blei han med i Industrikontakten, der han endte opp som leiar. 

Tittelforklaring:

Etter å ha deltatt på fleire revyar og fuktige festar på kroa oppdaga H.M. sine undersåttar at Rolf verken har rytmesans eller sangstemme. Likevel stoppa ikkje dette han i å vera med på både rap, sang og dansenummer.

Tildelt:

2016 – Hennar Majestets 103. fødselsdag