Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Erik var instrumentmakar. Han har laga fleire av Aarhønens relikvier, mellom anna Hennar Majestets trone. Han var Overpunsjbollemester frå 1933 og i ein uviss lengde tid framover. Han var også Overkammerherre.

Før den andre verdskrigen Viseregent i Aarhønen. 

Tittelforklaring: 

Erik var instrumentmakar og dreiebenken var eit hyppig brukt reiskap når ein skal laga unike gjenstandar til Hennar Majestet. 

Tildelt:

1929 – Hennar Majestets 16. fødselsdag

1933 – Hennar Majestets 20. fødselsdag

1938 – Hennar Majestets 25. fødselsdag