Bakgrunn for heidersteikn: 

Trygve blei uteksaminert frå NTH i 1934. Etter studia arbeidde han i Aker reguleringsvesen, i gjenoppbygginga av Finnmark og i Drammen i byplanlegging. Han var også konsulent for planleggingsprosjekt i nabokommunae til Drammen.  

Medlem av Samfundets visesangbokkomitè (1931-35). Svært aktiv i Aarhønen, NTHI og på Samfundet under studietida. Spesielt på diskusjonsmøter og festar. 

Tittelforklaring:

 

Tildelt:

1934 – Hennar Majestets 21. fødselsdag