Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Odd Even Gjørv arbeidet med et prosjekt som han kalte betong i sjøvann. I den anledning dro han kysten rundt med snorkel og svømmeføtter for å undersøke betongkonstruksjoner i vann.

Og tro det eller ei, etter hundrevis av slike dykk, fra Lindesnes til Nordkapp, viste resultatene 100% overenstemmelse; Gjørv beviste at betong plassert i sjøvann ville trekke til seg noe fuktighet! Odd Even Gjørv ble Høyhet i 1977 og hadde rollen som Regent fra 1985 til 1994.

Tittelforklaring:

Odd Even Gjørv arbeidet med et prosjekt som han kalte betong i sjøvann. I den anledning dro han kysten rundt med snorkel og svømmeføtter for å undersøke betongkonstruksjoner i vann.

Tildelt:

1977 – Hennes majestets 64. fødselsdag