Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Håkon Sunde begynte på Bygg i 1977. Han satt i hovedstyret i 4 halvårsperioder fra 78-79, først som sekretær i to perioder før han ble Formann (Kanzler) våren 79, og nestformann påfølgende høst. Sunde ble raskt kjent for sin appetitt, og skal flere ganger ha lurt til seg ekstra mat på forskjellige Aarhøne-arrangementer. Som det så fint står i dommen hans fra 81: ”Denne forbryterske spisingen utviklet seg til en mani hos tiltalte… Beviset på dette kan sees på tiltaltes hender. Han lider tydeligvis av en egosentrisk kannibalisme.”

Tittelforklaring

Det kan også nevnes at under en fest fikk H.M. Aarhønen en hane i gave fra en annen linjeforening. Sunde var formann, og da han fikk den overrakt dreit fuglen på han. Dette ble visstnok det siste hanen gjorde, og Samfundets kjøkkenansvarlige fikk raskt brakt den til grytene.

Tildelt:

1981 – Hennes Majestets 68. fødselsdag