Bakgrunn for heidersteikn: 

Einar blei utmatrikulert frå NTH i 1914. Han arbeidde heile karrieren på Trondheimskontoret til NSB. 

Tittelforklaring:

Tittelen er namnet hans, noko som var vanleg i dei fyrste åra Aarhøneordenen. 

Tildelt:

1938 – Hennar Majestets 25. fødselsdag