Bakgrunn for heidersteikn: 

Jon Harald blei uteksatminert frå ETH Zürich i 1954 innan geodesi og fotogrammetri. Etter studiene blei han tilsett ved Finnmarksmålingen 1946 og som geodet ved Norges Geografiske Oppmåling 1947-52 og 1955-56.

Jon Harald var ein pioner innan flyfotogrammetri. Han blei dosent i landmåling ved NTH i 1956, professor i Fotogrammetri i 1966 og professor i Geodesi frå 1969 til 1989.

Tittelforklaring:

Som tidlegare jordskiftkandidat frå Noregs Landbrukshøgskule som endte opp som landmålar blei Jon Harald gitt tittelen H.H. Ex-agraren

Tildelt:

1968 – Hennar Majestets 55. fødselsdag

1978 – Hennar Majestets 65. fødselsdag