Bakgrunn for heidersteikn:  

Paal blei bassist i ByggBang over telefon og skriftleg søknad. Dette opna opp for deltaking i revyen, der han for blei Kunstnerisk ansvarleg og seinare innhaldsansvarleg. Han var kjent , som mang ein byggstudent, for hans iver knytta til underbuksehumor.

Då Paal blei informert om nokon lause planar om ei foreiningshytte, over en uformell lunsj, fekk han fullstendig overtenning og begynte umiddelbart å snakka om FDV-dokumentasjon og byggesak. Etter kort tids engasjement i Hyttekomitéen blei planane omstilt til handfaste fremdriftsplanar og banka gjennom på ein ekstraordinær generalforsamling.

Paal arbeida også med prissamarbeid med leverandørar for å sikra materialer og oppkjøp av tomt i Selbu. 

Tittelforklaring:

Som mange studentar sleit Paal med å komma tidsnok. Han kom stort sett fem på halv, uansett kva han skulle. 

Tildelt:

2012 – Hennar Majestets 99. fødselsdag