Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Vannkraftingeniøren og politikeren Vidkunn Hveding (1921-2001) gjorde seg tidlig bemerket med sitt skarpe sinn. Da han tok examen artium i 1940, nitten år gammel, behersket han allerede både finsk og nederlandsk. Senere skulle han lære seg flytende hele ti fremmedspråk. I løpet av krigen arrangerte han fjellturer og andre lavterskeltilbud for sine medstudenter. I 1946 tok han eksamen som sivilingeniør ved NTH, hvoretter han dro til Nord-Norge for å hjelpe til med gjenreisingen etter krigen.

Historien om Hveding stopper ikke der. Med Høyhetstittelen i lomma dro han ut i verden, blant annet til Etiopia, Brasil og Kuwait, for å jobbe med kraftutbygging. Han ble senere blant annet både adm. dir. og generaldirektør for NVE, professor ved NTH og innehadde en rekke styreverv og plasser i offentlige utvalg. Høydepunktet i karrieren kom i 1981, da han ble Olje- og Energiminister i Kåre Willochs regjering. Der satt han til 1983.

I tillegg til H.M. Aarhønens høyhetstittel, bar Hveding en rekke andre titler, blant dem Kommandør av St. Olavs orden, Kommandør av den nederlandske Oransje-ordenen, og var æresmedlem i Norske Sivilingeniørers Forening.

Tittelforklaring:

Etter en tid som direktør i Bardufoss Kraftlag kom Hveding tilbake til NTH i 1954. Der bestyrte han et professorat i to år, og var blant annet ivrig på å lede ekskursjoner. Det var på denne tiden Aarhønen stilte ham for retten for å ha forkastet en tidligere forelesers teorier om fordelingsbassenger i forbindelse med vannkraftfaget, og forvirret de stakkars Æg-tech. med sin egen forelesning om emnet. Hveding ble i 1956 dømt til å bære tittelen H.H. Fisken i Fordelingsbassenget.

Tildelt:

1956 – Hennes Majestets 43. fødselsdag