Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Det hele startet i det herrens år 2015, da Petter deltok som skuespiller i revyen. Dette ga mersmak, så Jakola bestemte seg like gjerne for å ta full kontroll over Byggrevyen 2016, han ble altså valgt til Revysjef. Etter en vel gjennomført byggrevy i 2016, så var det klart for Petter å ta det neste steget. Problemet var jo åpenbart at man ikke kommer høyere i systemet i Byggrevyen, så valget falt naturlig på noe utenfor revyens verden. Han valgte to år i HS, hvorav første året var som Kanzler. Petter har også ledet bygg treningsgruppe og vært jaktleder for VB. Som enhver annen stormaktsgal endte han sin karriere i foreningen med egen Jakthytta i Selby, som godsbestyrer for Aarhønehytta.   

Tittelforklaring:

Jakturene i kombinasjon med at han har et uvisst antall studiepoeng i fugletitting og prater gledelig om dette er bakgrunnen for H.H. Fugletitteren.

Tildelt:

2019 – Aarhønens 106. årsdag