Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Øyvind Aass tilhørte den gruppen studenter som ikke får tid til studiet med bare fem år til rådighet. Ved siden av byggstudiene var han blant annet leder av Studentersamfundet, sanger i Pirum, formann i TSS, øltapper i Serveringsgjengen og hadde flere tillitsverv i utvalg og råd ved universitetet. Takket være en umettelig appetitt på frivillig engasjement ble han værende ved NTNU i seks år. Det ekstra året viste seg å ikke være bortkastet. En gang rundt midten av 00-tallet foreslo noen kloke hoder i universitetsadministrasjonen at man skulle fjerne konte-eksamen – sommerens vakreste eventyr – og å flytte eksamen i høstsemesteret til januar. Aass satt i Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen (FUS), og mente i likhet med de fleste andre studenter at dette var den reneste galskap. Han jobbet hardt for at ikke eksamensforberedelser skulle få ødelegge juleferien til de stakkars studentene. Etter mange intense møter og heftige diskusjoner ble det besluttet å beholde ordningen med eksamen i desember og konteeksamen på slutten av sommeren.

Rundt tiden da Aass var leder for studentrådet på fakultet, var det flere fra det ikketekniske miljøet ved NTNU som arbeidet for å fjerne mest mulig av sporene fra NTH. Det kunne synes at enkelte betraktet forhistorien til NTNU som 90 år med teknisk mørke. Med respekt for tradisjon og historie fant Aass, sammen med noen medsammensvorne, ut at et passende mottiltak ville være å trykke opp gamle NTH-effekter. Ikke overraskende gikk disse effektene som varmt hvetebrød, og flere opplag av både whiskyglass og tskjorter måtte til.

Tittelforklaring:

Aass kunne forlate NTNU i 2009, i trygg visshet om at studielivet kunne gå uforstyrret videre for nye generasjoner. Med seg på veien fikk han en tittel fra H.M. Aarhønen, som hadde lagt merke til at han hadde brukt det meste av studietiden på alt annet enn å studere. Hans iver etter å påta seg verv der det var mulig, og særlig vervet som reddet juleferien, skaffet ham tittelen H.H. FUS i Alt.

Tildelt:

2009 – Hennes majestets 96. fødselsdag