Bakgrunn for heidersteikn:  

Ivar blei uteksaminert frå NTH i 1963. I løpet av studiet var han kasserar (nå: Financeminister) og leiar for UKE-tårn. I sistnemnte klarte han å gjera UKE-tårnet til eit overskotsprosjekt, noko som sannsynlegvis elles, verken før eller seinare, aldri har blitt gjort. 

Tittelforklaring:

Ivar var tidlegare fenrik i det norske forsvaret og var kjent for sin militærdisiplin, både som studerande og student.

Tildelt:

1962 – Hennar Majestets 49. fødselsdag