Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Etter en periode i forsvaret for å bli sersjant og en kort villedelse inn på petroleumsstudiet så Mathias lyset og ble tatt inn under Hennes Majestets vinger. Det tok ikke lang tid før Mathias ble engasjert i diverse linjeforeningsaktiviteter og han har innehatt mange verv i løpet av sin tid på NTNU. Han har blant annet vært involvert i AKT, Redactionen, Vandrende Bjelke, UKEtårnstyret, Grå Fjær, Krogjengen, Bjelkeklang og har vært “litt av og på” i Dragern, for å nevne noen.

Allerede i førsteklasse tok han revyscenen med storm og ble samme året valgt inn som Aarhønens første Sjefredacteur. I denne stillingen fikk Mathias blant annet sørget for innkjøpet av en ny Mac til Egget, noe som sørget for en mye enklere produksjon av Spikers Kårner.

Stillingen som Sjefredacteur medførte også at Mathias satt et år i hovedstyret, hvor han representerte Aarhønen på så mange immatrikuleringsball som overhodet mulig, ikledd sin billige og selvtitulerte “fylladress”. Mathias er ikke redd for en dram eller ti og var ofte å finne på Høna, i Reiret eller på vinonsdag på Edgar. Med sin iver, glød, deltakelse og drikkeglede i diverse verv og Aarhøne-arrangementer har Mathias brakt liv, glede og moro inn i vår kjære linjeforening uansett hvor det har vært.

Tittelforklaring

H.H. Goretex sitt høyhetsnavn spiller på det vannavstøtende materialet Gore-Tex. Dette materialet burde leiligheten til Mathias vært dekket i da det oppsto en kraftig vannlekkasje i bygget, som gjorde at han og samboeren hans måtte midlertidig flytte ut. Mathias investerte også i en såkalt “fylladress” for bruk under diverse arrangementer i løpet av sin tid i Hovedstyret, og det ryktes at denne dressen var kledd i Gore-Tex for å unngå flekker fra en bred rekke med alkoholholdige drikker. Til slutt er Mathias utdannet sersjant i det norske forsvaret og var ofte ikledd den såkalte “goretex-uniformen”.

Tildelt:

2022 – Hennes Majestets 109. fødselsdag